Aanbod zorgsector: Workshop omgaan met conflicten vanuit Verbindende Communicatie

Conflicten zijn overal waar mensen samen werken en leven. Vandaag worden ze ofwel angstvallig vermeden ofwel onnodig uitvergroot. Verbindende Communicatie kijkt op een vernieuwende, positieve manier naar de botsingen tussen mensen en nodigt ze uit om naar de dieperliggende oorzaken te zoeken. Daarin liggen immers de kansen tot groei.

Collega’s die niet meer willen samenwerken, zorgontvangers die ontevreden zijn over de dienstverlening, een verzuurde relatie met een medewerker,…

 

Zulke situaties kunnen slopend zijn en bovendien de kwaliteit van het werk negatief beïnvloeden.

 

In elk conflict staat het niet luisteren naar elkaar centraal. De inhoud van het geschil is meestal zelfs van ondergeschikt belang. Niet luisteren, oordelen en verwijten uitspreken drijven emoties, gedachten en dus ook gedrag op de spits.

Verbindende communicatie leert mensen vanuit hun eigen gevoelens en behoeften op een respectvolle manier luisteren naar wat de andere partijen nodig hebben. Dat begrip draagt bij aan het vinden van een creatieve oplossing waar iedereen wel bij vaart.

 

Wat leer je in de opleiding Omgaan met conflicten vanuit Verbindende Communicatie:

 

  • Inzicht in het ontstaan van conflicten vanuit het kader van Verbindende Communicatie.

  • De rol van emoties binnen een conflictsituatie begrijpen.

  • De belangen en behoeften van de betrokken partijen zien en juist inschatten.

  • Inzichten en vaardigheden om goed te luisteren en te spiegelen zodat interpretatieproblemen tot een minimum worden herleid.

  • Op een heldere manier je eigen standpunt weergeven.

  • Technieken om naar een creatieve oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is.

  • Essentiele vaardigheden om krachtig te communiceren en toch in contact te komen met wat voor de andere belangrijk is.

 

Aanpak

 

Theoretische inzichten worden op een ervaringsgerichte manier en met veel oefeningen geïntegreerd. Tijdens elke workshop ligt de nadruk op het werken met voorbeelden uit de werksituatie van de deelnemers.

 

Aantal deelnemers

 

Minimum 6 en maximum 12

 

Duur

 

De opleiding Omgaan met conflicten vanuit Verbindende Communicatie vraagt bij voorkeur om 1 dag (6 uur). Die tijd is nodig om voldoende vertrouwd te geraken met de theoretische inzichten en om de verworven kennis ook daadwerkelijk te integreren via oefeningen en praktijkvoorbeelden in de eigen werksituatie.

 

Een extra twee à drie uur intervisie laat ons toe succesverhalen te delen, eruit te leren en professioneel duiding te geven bij specifieke struikelblokken.

 

Het is mogelijk om de workshop op te splitsen in twee delen van 3 uur.

Els Van Beveren 

Trainer in Verbindende Communicatie

 

0485 75 90 38

Kleine Kouterstraat 34

9290 Berlare

  • LinkedIn Clean

© 2017 by walk-your-talk