1 ONTDEKKEN

Tijdens een intakegesprek luisteren we naar wat jouw bedrijf of organisatie nodig heeft en stellen we duidelijke doelen. Samen bekijken we ook wat er al wél aanwezig is, als sterke basis waarop we het traject inpluggen. Je kunt ons dus op elk moment inschakelen, ook als er al een change- of cultuurtraject loopt.

2 ONTWIKKELEN

Vanuit deze schat aan informatie en mogelijkheden werken we een trajectvoorstel uit: op welke manier zetten we verbindende communicatie heel concreet in om het volledige potentieel van je bedrijf of organisatie te ontwikkelen? Welke handvatten hebben werknemers nodig om hun échte zelf te tonen en om met plezier en voldoening het beste van zichzelf te geven?

3 ACTIVEREN

Samen rollen we het traject uit, op alle niveaus en over alle grenzen heen. Van arbeiders en bedienden, over het management en de directie, eventueel tot en met de raad van bestuur en partners. Om het draagvlak zo stevig mogelijk te maken, wordt de hele organisatie erbij betrokken. Via workshops, verdiepingsdagen, de begeleiding van teamdagen en vergaderingen, mailings, toolboxes … verspreiden we de nieuwe dynamiek.

4 VERANKEREN

We leiden mensen (leidinggevenden, HR-medewerkers, teamverantwoordelijken, iedereen die goesting heeft …) op tot ‘interne coaches/facilitators’. Zo wordt verbindende communicatie een duurzaam onderdeel van de bedrijfscultuur en kan je organisatie er uiteindelijk zelfstandig mee aan de slag. Uiteraard zijn er ook opvolggesprekken: hoe loopt het project, wat verandert er, waar is bijsturing nodig …

SAMENWERKEN

Tijdens ons werk leren we je organisatie goed kennen en botsen we soms op noden die we zelf niet kunnen invullen. In dat geval schakelen we betrouwbare partners in, wiens werk naadloos aansluit op het onze.