Waar mensen samenwerken vormt verbindende communicatie een absoluut pluspunt, zowel voor medewerkers, voor de organisatie als voor klanten. Winst op vlak van tijd en energie zijn onmiddellijk voelbaar. Maar daar blijft het niet bij …

VERBINDEND LEIDERSCHAP

Verbindende communicatie is: jezelf op een warme, open en kwetsbare manier opstellen. Naar je werknemers toe, maar evengoed bij klanten en andere partijen. Als je mensen de échte persoon achter ‘de leider’ laat zien, straal je vertrouwen uit, kan je anderen beter motiveren en nemen ze jouw boodschap of beslissingen sneller aan.

TEAMS IN VERBINDING

Verbindende communicatie is: topteams creëren waarin alle medewerkers elkaar helpen, waarderen en steunen. Zowel successen als tegenvallers worden door het hele team gedragen. Niemand staat er immers alleen voor. Dat geeft ieder het vertrouwen om zich elke dag opnieuw volledig te smijten. Meer nog: samen ontwikkel je de verantwoordelijkheidszin om zorg te dragen voor de resultaten van je organisatie. Verandering en duurzame groei zijn dan vanzelfsprekend.

OPEN FEEDBACKCULTUUR

Verbindende communicatie is: op een respectvolle manier met je collega’s omgaan en oprecht naar hen luisteren. Ook naar de gevoelens en behoeften achter de woorden. Vrijuit ideeën uitwisselen, feedback geven én ontvangen – ook bij moeilijke boodschappen: het is niet langer onwennig. Zo worden er binnen en tussen de teams stevige banden gesmeed, met een aangename, positieve én efficiënte samenwerking als gevolg.

STERKE KLANTENRELATIES

Verbindende communicatie is: de ultieme customer experience. Gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel zitten stralen dat ook uit naar klanten. Die voelen zich op hun beurt welkom en gehoord. Wie in staat is om op een verbindende manier te luisteren en te antwoorden, zorgt ervoor dat klanten zélf beter begrijpen wat ze voelen, willen en denken. Als basis voor je klantenrelaties kan dat tellen.

Jouw wensen en noden zijn ons vertrekpunt voor een efficiënt begeleidingstraject op maat rond verbindende communicatie

Training en coaching op vlak van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling combineren we met concrete communicatietools die iedere werknemer – op alle niveaus – eenvoudig op de werkvloer kan toepassen.

De nadruk ligt niet alleen op openheid, oprechte aandacht en waardering voor elkaar, maar ook op (zelf)begrip, kwetsbaarheid en kracht. De meerwaarde van je bedrijf of organisatie start immers bij het bewust zijn van ieder individu: op vlak van eigenwaarde, emoties en gedrag.

Ook voor individuele begeleidingstrajecten kan je bij ons terecht: in de vorm van individuele coaching i.p.v. onmiddellijk in groep, met meerdere mensen uit je organisatie.

Contacteer Els voor een traject op maat voor jou organisatie. Wij komen graag vrijblijvend lang voor een gesprek.

Concrete thema’s

Open feedback

Interne conflicten

Moeilijke boodschappen brengen

Gezond samenwerken

Klantencommunicatie

Leiderschapstrajecten

Zelfsturende/zelforganiserende teams

Innovatieve arbeidsorganisatie

Consent besluitvorming

Anders evalueren

Faciliteren van team- en organisatieprocessen

Disfunctionele teams

1 ONTDEKKEN

Tijdens een intakegesprek luisteren we naar wat jouw bedrijf of organisatie nodig heeft en stellen we duidelijke doelen. Samen bekijken we ook wat er al wél aanwezig is, als sterke basis waarop we het traject inpluggen. Je kunt ons dus op elk moment inschakelen, ook als er al een change- of cultuurtraject loopt.

2 ONTWIKKELEN

Vanuit deze schat aan informatie en mogelijkheden werken we een trajectvoorstel uit: op welke manier zetten we verbindende communicatie heel concreet in om het volledige potentieel van je bedrijf of organisatie te ontwikkelen? Welke handvatten hebben werknemers nodig om hun échte zelf te tonen en om met plezier en voldoening het beste van zichzelf te geven?

3 ACTIVEREN

Samen rollen we het traject uit, op alle niveaus en over alle grenzen heen. Van arbeiders en bedienden, over het management en de directie, eventueel tot en met de raad van bestuur en partners. Om het draagvlak zo stevig mogelijk te maken, wordt de hele organisatie erbij betrokken. Via workshops, verdiepingsdagen, de begeleiding van teamdagen en vergaderingen, mailings, toolboxes … verspreiden we de nieuwe dynamiek.

4 VERANKEREN

We leiden mensen (leidinggevenden, hr-medewerkers, teamverantwoordelijken, iedereen die goesting heeft …) op tot ‘interne coaches/facilitators’. Zo wordt verbindende communicatie een duurzaam onderdeel van de bedrijfscultuur en kan je organisatie er uiteindelijk zelfstandig mee aan de slag. Uiteraard zijn er ook opvolggesprekken: hoe loopt het project, wat verandert er, waar is bijsturing nodig …

SAMENWERKEN

Tijdens ons werk leren we je organisatie goed kennen en botsen we soms op noden die we zelf niet kunnen invullen. In dat geval schakelen we betrouwbare partners in, wiens werk naadloos aansluit op het onze.

Verbindende communicatie op het werk

Verbindende communicatie is de sleutel voor een coachende stijl van leidinggeven waarin authenticiteit centraal staat. De missie: jou als leidinggevende en/of professional versterken in onderlinge communicatie. Zorgzaam leidinggeven inspireert medewerkers tot respect en empathie voor elkaar, en het helpt teams op het pad naar zelfsturing. Zelf evolueer je tot een sterke en tegelijk kwetsbare sleutelfiguur in de organisatie. Daarbovenop creëer je een omgeving waarin open, transparant en vriendelijk samengewerkt wordt.

Hoe?

Verbindende communicatie is gebaseerd op het gedachtengoed ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall Rosenberg. In deze training zorgen we voor een verdieping van het concept via communicatieprincipes uit onder andere Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). We integreerden alle inzichten en vertaalden ze in een doeltreffend communicatiemodel dat eenvoudig aan te leren is. Na een beetje oefenen is het meteen toepasbaar in een professionele omgeving.

De opleiding

Tijdens de training leer je communiceren zonder weerstand op te roepen. Empathisch luisteren zorgt voor creativiteit en openheid om een oplossing te vinden die rekening houdt met alle behoeften: die van de medewerker, die van jou als leidinggevende of/en professional, en die van de organisatie.

 • Je leert als leidinggevende of/en professional duidelijk, respectvol en effectief communiceren met je medewerkers.
 • Je wordt je bewust van de gevoelens en behoeften van medewerkers en je kan die ook naar boven halen in een gesprek.
 • Je ontdekt hoe je kan omgaan met reacties van medewerkers of collega’s die je niet zo fijn vindt. Je leert verder kijken dan gedrag.
 • Je gaat echt luisteren naar medewerkers en collega’s. Doordat zij zich begrepen voelen, ligt de weg naar creatieve oplossingen open.
 • Je leert gesprekken voeren en feedback geven volgens de principes van verbindende communicatie.
 • Je raakt bedreven in het uitdrukken van waardering en dankbaarheid op een manier die de andere kan horen.

Didactische aanpak

 • Deze ervaringsgerichte training verbindende communicatie vraagt om twee opeenvolgende dagen. Die tijd is nodig om vertrouwd te geraken met de theoretische inzichten van het model en om de verworven kennis ook daadwerkelijk te integreren via oefeningen en via praktijkvoorbeelden uit je eigen werksituatie.
 • De terugkomdag na minimum een maand laat toe om bij te leren van elkaar, door het uitwisselen van uitdagingen en succesverhalen. Je krijgt professionele duiding bij specifieke struikelblokken.
 • We streven naar groepen van minimum zes en maximum twaalf deelnemers voor een optimaal resultaat.

Programma

Walk Your Talk koppelt theoretische inzichten aan praktijkvoorbeelden. De training verloopt volgens de behoeften van de deelnemers. Daarom is het niet mogelijk om een gedetailleerd programma per dag mee te geven. Hieronder geven we alvast een idee van de opbouw mee.

Dag 2
 • Wat we tijdens dag 1 leerden, passen we toe in de professionele context en dagelijkse realiteit.
 • Hoe treed je in relatie met de andere vanuit zelfempathie en zelfkennis?
 • Welk effect heeft die nieuwe aanpak op de gehele organisatiecultuur?
 • Wat is empathisch luisteren? Wanneer en hoe kan ik dat inzetten?
 • Na de tweede trainingsdag krijg je een boeiende opdracht mee.
Dag 1
 • We gaan aan de slag met de verschillende bouwstenen van het model.
 • Wat is zelfempathie en waarom is het zo belangrijk?
 • Hoe integreer je de basisinzichten in je persoonlijke proces?
 • Hoe anders voelt het om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor je emoties, in plaats van iemand anders ervoor aansprakelijk te stellen?
Dag 3 = terugkomdag
 • Iedereen ging in zijn of haar professionele omgeving concreet aan de slag met verbindende communicatie (opdracht na dag 2). Op de terugkomdag evalueren we valkuilen en knelpunten, en delen we succeservaringen.
 • We integreren theorie en praktijk tot een nieuwe manier van communiceren en leven.

Verdiepingstraining verbindende communicatie op het werk

Na de basisopleiding van Walk Your Talk kan je zelf actief experimenteren met je nieuw verworven taal. Oefenen is cruciaal voor de integratie van al het geleerde. De praktijk verfijnt de training.
Tijdens de verdiepingstraining maak je je de verworven kennis en inzichten nog meer eigen, voor een duurzame toepassing en optimaal effect. Deze belangrijke stap begint bij jezelf: je kan iemand anders maar meenemen in een bepaald bewustzijn nadat je dat zelf hebt bereikt.

Hoe?

Aan de hand van situaties en voorbeelden uit het leven van de deelnemers kom je in contact met wat jij vanbinnen beleeft. We stimuleren je om dit te voelen, erover na te denken en om er bewust mee om te gaan. Vanuit die verbinding met jezelf treedt je in interactie met de andere. Op dezelfde authentieke manier en zonder oordeel.

Door zoveel mogelijk verschillende situaties te benaderen vanuit verbindende communicatie tonen ook die situaties zich waarbij de verbinding nog niet (helemaal) bereikt wordt. Die moeilijkere situaties en de specifieke vaardigheden die ze vragen, train je in de verdiepingsmodule. Om verbindende communicatie op een duurzame manier te integreren in je team en/of organisatie.

De opleiding

In overleg met de deelnemers kunnen volgende thema’s uitgediept worden:

 • verbindend feedback geven en ontvangen
 • op een natuurlijke manier verbindend praten, in je eigen woorden
 • vanuit verbindende communicatie omgaan met conflicten
 • omgaan met je eigen boosheid en die van de andere
 • omgaan met secundaire emoties als schuld en schaamte
 • de positieve kracht van emoties in een organisatie ervaren
 • verbindende communicatie inzetten in intervisiemomenten
 • anderen stimuleren en begeleiden om verbindende communicatie te gebruiken
 • werken aan het ware potentieel van een team
 • omgaan met de weerstand van de andere
 • in verbinding blijven, ook als de andere geweld gebruikt

Eigen voorbeelden uit de professionele werksfeer zorgen ervoor dat deze verdiepingstraining efficiënt en resultaatgericht werkt.

Vervolgtraject: facilitator/coach in verbindende communicatie

Met het vervolgtraject leiden we je eigen medewerkers op tot facilitators, coaches en specialisten in verbindende communicatie. Op die manier kunnen ze zélf groepen en collega’s ondersteunen in het toepassen van verbindende communicatie op de dagelijkse werkvloer. Duurzaamheid, integratie en zelfredzaamheid zijn dan ook onze voornaamste doelstellingen.

Het traject ondersteunt ook leidinggevenden in de ontwikkeling van een coachende manier van leidinggeven en de begeleiding van groepsdynamische processen in hun team. Teams evolueren dan als vanzelf naar meer maturiteit, zelfsturing en zelforganisatie.

Voorkennis

Medewerkers die het traject willen volgen, hebben vooraf:

 • deelgenomen aan tenminste de tweedaagse basisopleiding en een terugkomdag;
 • deelgenomen aan de tweedaagse verdiepingsopleiding (ofwel in open aanbod ofwel binnen de eigen organisatie);
 • Ons boek ‘Verbindende Communicatie: Een Handleiding’ gelezen;
 • Het boek ‘Geweldloze communicatie’ van Marshall Rosenberg gelezen.

Aangeleerde competenties

Training geven is méér dan het louter overbrengen van kennis. Als facilitator werk je ook binnen het kader en proces van groepen, individuen en jezelf. Hiermee bewust mee leren omgaan geeft een grote meerwaarde aan de opleiding.

Waar we samen aan werken:

 • Kennis en vaardigheid verbindende communicatie: verdieping van theoretische kennis, oefenen van vlotheid en spreektaal.
 • Facilitatieskills: leren werken met groepen, groepsprocessen en je eigen rol als facilitator.
 • Individuele ondersteuning en coachingskills: oefenen op feedback geven, bemiddeling en individuele ondersteuning van medewerkers.

Het traject

De tweedaagse training volg je samen met facilitators uit andere bedrijven. We nodigen deelnemers uit om ervaringen uit te wisselen en een oefengroep op te starten. Het voegt een extra dimensie toe aan de opleidingsdagen, en zorgt voor extra voeding en stimulans.

Resultaat

Na het traject ben je in staat om met meer kennis, zekerheid en zelfvertrouwen zelfstandig trainingen te faciliteren, een team te begeleiden en interne medewerkers te coachen in het gebruik van verbindende communicatie. Op die manier krijg je een sterke voeling met wat er leeft binnen je organisatie en bij de medewerkers in het bijzonder. Om vandaaruit een diepere impact te hebben op de werking van de organisatie in haar geheel.

Verbindende communicatie voor particulieren

Tijdens deze tweedaagse maak je kennis met het gedachtegoed van verbindende communicatie. In de training gaan we aan het werk met de verschillende elementen van het model: objectieve waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. We onderzoeken elke bouwsteen apart.

Via oefeningen ontdek je nieuwe aspecten van jezelf en van jouw manier van communiceren. Je kan een nieuwe communicatievorm uitproberen, diepgaander oefenen en doeltreffende persoonlijke strategieën ontwikkelen.

Tastbare resultaten

 • Je staat stil bij wat voor jou belangrijke waarden zijn in je leven, en bij wat je voelt in bepaalde situaties.
 • Je kiest bewust welke boodschap je wil overbrengen en op welke manier, voor je iets zegt.
 • Je communiceert zonder oordeel en verwijt, met jezelf en met de andere.
 • Je kan moeilijke boodschappen brengen op zo’n manier dat de andere het kan horen.
 • Je luistert effectief naar wat er leeft in de andere, en maakt hier contact mee.

Programma

Walk Your Talk koppelt theoretische inzichten aan praktijkvoorbeelden. De training verloopt volgens de behoeften van de deelnemers. Daarom is het niet mogelijk om een gedetailleerd programma per dag mee te geven. Hieronder geven we alvast een idee van de opbouw mee.

Dag 1
 • We gaan aan de slag met de verschillende bouwstenen van het model.
 • Wat is zelfempathie en waarom is het zo belangrijk?
 • Hoe integreer je de basisinzichten in je persoonlijke proces?
 • Hoe anders voelt het om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor je emoties, in plaats van iemand anders ervoor aansprakelijk te stellen?
Dag 2
 • Wat we tijdens dag 1 leerden, passen we toe in de professionele context en dagelijkse realiteit.
 • Hoe treed je in relatie met de andere vanuit zelfempathie en zelfkennis?
 • Welk effect heeft die nieuwe aanpak op de gehele organisatiecultuur?
 • Wat is empathisch luisteren? Wanneer en hoe kan ik dat inzetten?
 • Na de tweede trainingsdag krijg je een boeiende opdracht mee.

Verdiepingstraining verbindende communicatie voor particulieren

Een basisopleiding in verbindende communicatie is een prachtige kennismaking met het kader, de mogelijkheden en de nieuwe taal van deze vorm van communiceren. Walk Your Talk reikt technieken aan om in bepaalde situaties anders te kijken en je vervolgens gepast te uiten.

Tijdens een verdiepingstraining integreer je die verworven kennis en inzichten op bewustzijnsniveau. Deze belangrijke stap begint bij jezelf. Je kan iemand anders maar uitnodigen in bewustzijn nadat je dat zelf hebt bereikt.

Hoe?

Aan de hand van situaties en voorbeelden uit het leven van de deelnemers kom je in contact met wat jij vanbinnen beleeft. We stimuleren je om dit te voelen, erover na te denken en er bewust mee om te gaan. Vanuit die verbinding met jezelf treedt je in interactie met de andere. Op dezelfde authentieke manier en zonder oordeel.

Deze verdiepingsmodule bevat geen technische oefeningen meer maar gaat naar de kern van de zaak. Jouw kwaliteit van denken en leven weerspiegelt zich bij de andere. Aan de hand van unieke methodes straal je verbinding en betrokkenheid uit, en inspireer je anderen om dat ook te doen.

De opleiding

In overleg met de deelnemers kunnen volgende thema’s uitgediept worden:

 • de kracht van emoties bij jezelf en bij anderen
 • omgaan met secundaire gevoelens als wrok, schuld en schaamte
 • dankbaarheid uitdrukken en ontvangen
 • waardering uitdrukken en aanvaarden
 • nee zeggen en omgaan met de nee van de andere
 • omgaan met conflicten
 • omgaan met boosheid
 • in contact komen met dat wat je leven kan verrijken
 • intieme relaties verdiepen en liefdevoller maken

Hartverwarmend effect

Deze bewuste manier van leven vanuit je hart zorgt ervoor dat je liefdevol aanwezig bent bij jezelf en in je omgeving. Precies dat is de staat van zijn die nodig is voor echte verbinding.

Deelnemen aan onze opleidingen?

Check de kalender om je in te schrijven.