Verbindende communicatie

Verbindende Communicatie is gebaseerd op het gedachtengoed  “Geweldloze Communicatie” van Marshall Rosenberg. Walk Your Talk zorgt voor een verdieping van het model op basis van communicatieprincipes uit NLP (Neuro Linguistisch Programmeren).

 

De bedoeling van Verbindende Communicatie is een kwalitatieve verbinding tot stand brengen die je toelaat om rekening te houden met je eigen behoeften én met die van de andere. Vanuit die verbinding - waarin geen oordelen of verwijten uitgesproken worden - kan je de ander tegemoet komen zonder jezelf te verliezen of weg te cijferen.

 

Zelfs in moeilijke situaties of conflicten kan je ervoor kiezen om van hart tot hart te communiceren. Ook daar willen we met Walk Your Talk mensen bewust van maken: wie goed communiceert, neemt de verantwoordelijkheid op voor zijn eigen gevoelens en gedachten.

Die verbindende taal levert concrete kwaliteitswinst op voor de relatie en voor je eigen welbevinden. 

 

Begin bij jezelf

 

Door eerst en vooral verbinding te maken met je eigen waarden en emoties stel je je in gesprek met anderen rustig en open op. Zelfkennis is de voorwaarde om goed voor jezelf en de andere te kunnen zorgen.

 

Gewelddadige of vervreemdende communicatie is het gevolg van een behoefte die niet wordt ingevuld, bij jou of bij de andere. Het is als het ware een uiting van pijn, die je als signaal kunt beschouwen en waarmee je dan positief aan de slag kunt gaan.

Empathie en een open geest

 

Verbindend communiceren vraagt in de eerste plaats om een open houding. De wil om het anders aan te pakken, de nieuwsgierigheid om verandering te ontdekken bij jezelf en de andere.

 

Daarnaast is empathisch luisteren een belangrijke vaardigheid: horen wat iemand zegt en ervoor zorgen dat die zich gehoord en begrepen voelt, vergemakkelijkt het tot stand brengen van de verbinding.

 

De flow die hierdoor gecreëerd wordt, geeft mensen een gevoel van diepgang en geluk. Dankzij die positieve energie en kracht, kan je omgaan met verschillen en conflicten vermijden dan wel hanteren.

 

Els Van Beveren 

Trainer in Verbindende Communicatie

 

0485 75 90 38

Kleine Kouterstraat 34

9290 Berlare

  • LinkedIn Clean

© 2017 by walk-your-talk