Wat is geweld?

Voor we over oplossingen praten, zoomen we graag even in op het begrip ‘geweld’. De geschiedenisboeken staan er vol van en ook onze huidige samenleving ontsnapt er niet aan: oorlogen, aanslagen, moord en criminaliteit.

 

Mensen lijken te ontsporen en doen elkaar en zichzelf steeds gruwelijker geweld aan. In essentie is geweld één van de vele strategieën die een mens ter beschikking heeft om te uiten dat hij zich niet goed voelt. Wie lange tijd het contact met zichzelf, z’n behoeften en waarden is verloren, voelt zich eenzaam, onbegrepen en gefrustreerd. Geweld is op dat moment een extreme maar aangeleerde oplossing om die opgekropte emoties te uiten.

 

Maar er zijn ook andere strategieën om ermee om te gaan, al lijken we die vergeten of zelfs niet te kennen. Precies daar schuilt de kracht van Verbindende Communicatie, die eerst het belang van de verbinding met jezelf benadrukt en van daaruit de interactie met anderen aanpakt.

 

Vergeet niet dat geweld vele vormen aanneemt… Behalve aanslagen en zware feiten, gebruiken we ook geweld op het werk, in ons gezin, tegenover onze kinderen en niet in het minst tegenover onszelf. Ga maar eens na hoe hard je oordeel is…

 

Hoe kan verbinding tot vrede leiden?

 

Veiligheidsmaatregelen als antwoord op geweld zijn allicht nodig als eerste reactie. Ze pakken de situatie in de buitenwereld aan. Durven we verder kijken dan onze neus lang is, dan begrijpen we meteen dat ze op hun eentje niet veel verandering zullen brengen en dat een diepere mentaliteits- en zelfs een bewustzijnskentering nodig zijn. Die verzorging in de binnenwereld zal uiteindelijk leiden tot duurzame vrede en samenleven.

 

Daarvoor kan je nergens beter beginnen dan bij jezelf. Vrede begint immers bij een toestand van diepe innerlijke rust en respect voor jezelf. Verbindende Communicatie en mindfulness zijn twee instrumenten die je daarvoor kan aangrijpen. Ze zetten ons ertoe aan om stil te staan bij hoe we ons uiten en naar de andere luisteren. Wie verbindend communiceert, springt weloverwogen om met woorden en zinnen in plaats van automatische reacties te gebruiken.

 

Vanuit verbinding met je behoeften, waarden en emoties kan je empathie geven aan anderen. Je voelt niet in het minst de behoefte om met geweld de andere te overtuigen van je gelijk, hem te veroordelen of de baas over hem te spelen. Compassie en empathie zijn kernvaardigheden van Verbindende Communicatie die impliceren dat je de andere aanvaardt zoals hij is en in z’n volle waardigheid ziet.

 

Wat zijn de voordelen van in verbinding zijn?

 

De lijst van voordelen is lang, maar we kunnen ze opdelen in drie grote groepen.

 

 1. Meer zelfkennis

  Verbindende Communicatie en mindfulness brengen je in contact met je behoeften en waarden. Je leert jezelf op een dieperliggend niveau kennen. Het harde oordeel over jezelf verdwijnt en je creëert een zachte blik naar jezelf en anderen. Je emotionele intelligentie neemt toe.
   

 2. Genuanceerd communiceren

  Als je erin slaagt te communiceren over wat jij nodig hebt, kies je je woorden heel bewust uit. Je ervaart de noodzaak niet meer om met geweld je standpunt te verdedigen of anderen te overtuigen omdat je inziet dat ook zij handelen vanuit het verlangen om hun behoeften te vervullen. Je kan luisteren zonder oordeel en praten vanuit verbinding.
   

 3. Liefdevolle verhouding tot het leven

  Vanuit verbinding met jezelf slaag je erin om je niet te laten meeslepen door emoties van jezelf of anderen. Je bent in staat om stil te staan bij minder aangename emoties en te achterhalen wat ze jou willen vertellen over je behoeften. Je kan gewelddadige communicatie van anderen een plaats geven zonder je persoonlijk geviseerd te voelen. Meer nog, door empathie te geven neem je de andere zelfs mee op een nieuw niveau van verbinding. Geweld beantwoorden met liefde zorgt ervoor dat het uitdooft.

 

De conclusie is dus dat persoonlijke ontwikkeling een keuze is die leidt tot meer levenskwaliteit voor jezelf maar zeker ook voor je omgeving, en bij uitbreiding zelfs voor de hele samenleving. Je kan op elk moment kiezen voor verbinding en dus niet voor geweld. Als we dat allemaal bewust gaan doen, is de verandering heel snel voelbaar.

 

Natuurlijk is daar ook een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Door Verbindende Communicatie te integreren in scholen, jeugdbewegingen, openbare diensten en bedrijven vergroten we de groep mensen die bewust omgaat met emoties en communicatie. Daarin schuilt de kracht van duurzame vrede.

Please reload

In de kijker

Verbindende Communicatie met jonge kinderen: van OVERleven naar BEleven

1/1
Please reload

Recente berichten
Archief
Please reload