Liefde zien dwars door gedrag

 

​Het is een maandagavond in oktober. De week schoot krachtig uit de startblokken en zal dat frisse tempo aanhouden. Amper gestart, bracht ze me al authentieke gesprekken die van zakelijk durfden evolueren naar persoonlijk. Zelfs wie grote bedrijven leidt, heeft af en toe nood aan een spiegelend gesprek. Gezin en vooral jonge, opgroeiende kinderen komen dan vaak op het voorplan. De pubertijd is nu eenmaal geen makkelijke periode voor ouders en leerkrachten.

 

Toeval – al geloof ik eerder in synchroniciteit – wil dat ik die week van start ga met de tweede reeks van Verbindende Communicatie voor ouders van jongeren. Gesprekken met bedrijfsleiders bij daglicht vloeien over in avondlijke bezorgdheden van particulieren: bezield ouderschap is universeel.

 

Hoewel ik zelf nog van een andere fase met m’n kinderen geniet, reikt het model van Verbindende Communicatie bijzonder duidelijke en makkelijk te hanteren technieken aan om om te gaan met moeilijk gedrag van jongeren. Sleutelwoord daarbij is Liefde. Als we er ons in bekwamen om door het gedrag van ons kind naar zijn/haar essentie te kijken en die lief te hebben, verliezen we onszelf niet in situaties.

 

Toegegeven, het klinkt een beetje wollig. In de praktijk is het dat allerminst. Waarom probeer je het niet en klamp je je vast aan de misschien kleine maar waardevolle kiertjes die het oplevert? Inzicht in het functioneren en de eigenheid van je kind lost al veel op.

 

Liefde spreekt vijf talen (Gary Chapman)

 

Ieder mens wordt mede gevormd door zijn omgeving, door de waarden en normen die het als kind krijgt aangereikt en door de gebeurtenissen die zich voordoen in z’n leven. Dat unieke pad bepaalt welke liefdestaal iemand hanteert. Want we staan er niet altijd bij stil, maar Liefde spreekt wel degelijk erg verschillende talen. Spreek je die van de andere niet, dan is de kans op waardering, op je geliefd voelen bijzonder klein. Omgekeerd, leer je te praten en te kijken vanuit de liefdestaal van de andere, dan zijn begrip en openheid je deel. Een uitdaging die vele deuren zal openen.

 

De vijf talen die de Liefde spreekt, zijn:

  1. Lieve woorden

  2. Tijd en aandacht

  3. Lichamelijke aanraking

  4. Cadeautjes

  5. Dienstbaarheid

 

Spreekt je kind de liefdestaal lieve woorden, dan zal het zich veilig voelen als je het regelmatig liefdevol toespreekt. Vanuit Verbindende Communicatie lever je dan een bijdrage aan het vervullen van zijn/haar behoefte aan liefde, uitgedrukt in taal.

 

Vergeet niet die behoefte ook heel duidelijk te benoemen en je verzoek aan je kind zo concreet mogelijk te formuleren. Wat voor jou duidelijk is als je zegt ‘Help toch ook eens een beetje in het huishouden. Het is hier geen hotel’, is voor je kind een vage opmerking. Wat wil je precies dat er verandert, dat hij/zij doet?
‘Kan je aub deze namiddag al je kleren uit je kamer halen en ze in de wasmand gooien?’ Kan een voorbeeld zijn van een concreet verzoek. Dat is niet mis te verstaan.

 

Spreekt je kind de liefdestaal tijd en aandacht, en ren jij van je werk naar de bobby’s van de kinderen en tussendoor nog naar de supermarkt, dan bewerkstelligt dat niet jullie relatie en dus ook niet de communicatie. Zorg in dat geval voor enkele rustige momenten, plan een activiteit samen of blijf gewoon eens gezellig thuis. Benoem de behoefte die je bij je kind waarneemt en de strategie die jij eraan koppelt. Misschien heeft hij/ij nog een ander idee om die behoefte te vervullen: een mooie kans om je kind nog beter te leren kennen!

 

Samengevat komt het neer op een eerste belangrijke stap: de wil om de liefdestaal van je kind te achterhalen. Misschien weet je het meteen, misschien is het niet zo duidelijk. Zodra je die gevonden hebt kan je van daaruit beginnen communiceren. Onthoud dat de tijd en de aandacht die je in jullie relatie steekt, de sleutel tot succes in het algemeen zal zijn.

 

Ouder zijn mag je leren

 

De eisen voor onszelf liggen vaak hoog: we moeten dit, we willen absoluut dat en liefst nog in de perfectie. Ouderschap functioneert zo niet. Het is een bewustwordingsproces met kansen voor persoonlijke groei, zowel voor jou als voor je kind. Door zo naar je taak als ouder te kijken, neem je heel wat van de overtollige druk op je schouders weg. Je mag leren, gun jezelf die ruimte. Zelfs met de tips hierboven zal het af en toe nog eens uit de hand lopen. Wees dan zacht voor jezelf en je kind. Fietsen leerde je ze ook met vallen en opstaan.

Please reload

In de kijker

Verbindende Communicatie met jonge kinderen: van OVERleven naar BEleven

1/1
Please reload

Recente berichten
Archief
Please reload