Als een team geen team meer is

 

Verbindende Communicatie als oplossing bij dysfunctioneel samenwerken We staan vandaag als samenleving voor heel wat uitdagingen. Het bewustzijn verandert immers drastisch, en dat voelen bedrijven heel duidelijk. Willen we medewerkers gemotiveerd en betrokken houden, dan zal er aandacht voor authenticiteit en verbinding nodig zijn.

 

Bedrijven vragen Walk Your Talk om ondersteuning bij conflicten, bij dysfunctionele teams en zelfs bij pesten op het werk.

 

Alles begint met durf

 

In een zakelijke context durven mensen nog minder dan elders uitspreken wat er echt in ze leeft. Moeilijke gesprekken worden vermeden, borrelende potjes krijgen een extra stevig deksel tot de druk te groot wordt en het conflict toch losbarst. Eigenlijk zijn we dan de menselijke waarde voorbij.

 

Tijdens een conflict- en/of teambegeleiding brengen we het onderliggende probleem bewust en doordacht aan de oppervlakte. We geven mensen de kans om eerlijk te zeggen wat er in ze omgaat, hoe zij de situatie ervaren. Daarna gaan we actief met het model van Verbindende Communicatie aan de slag om de nieuwe inzichten ook daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag. We trainen skills, leren mensen kijken naar hun eigen bijdrage in het conflict en reiken ze geweldloze alternatieven aan om in de toekomst te hanteren.

 

Mensen keren nadien geïnspireerd, in verbinding met zichzelf en de andere teamleden en vooral voorzien van een rugzak creatieve oplossingen terug naar hun werkcontext. De resultaten in bedrijven laten niet op zich wachten: verschillen worden ingezet als meerwaarde, er wordt opnieuw echt samengewerkt en de organisatiecultuur in haar geheel is authentieker.

 

Vaardigheden als empathie geven, daadwerkelijk luisteren, met je volledige aandacht bij de andere blijven, je eigen gelijk loslaten… komen zeker aan bod.

 

Klein of groot, actief in de financiële sector of in een productie-omgeving? Bij Walk Your Talk hebben we ervaring en expertise om medewerkers uit elke organisatie te begeleiden. KBC Financial Markets, Volvo, Solidariteit voor het Gezin, HBS, Idewe, Durabrik, Bond zonder Naam, Familiehulp, PIT, AZ-Sint-Maarten en vele anderen gingen je al voor.

 

Please reload

In de kijker

Verbindende Communicatie met jonge kinderen: van OVERleven naar BEleven

1/1
Please reload

Recente berichten
Archief
Please reload