Empathie als top management skill

HR-Square windt er geen doekjes om: zonder empathie kan je een bedrijf niet leiden.

 

Walk Your Talk deelt deze overtuiging en werkt actief mee aan het verspreiden van dit gedachtegoed. Via training, coaching en opleiding verruimen we het bewustzijn van onder andere leidinggevenden en hun teams. We laten hen zien en ervaren hoe Verbindend Communiceren, vanuit empathie dus, de kwaliteit van werken op alle niveaus in hun organisatie positief beïnvloedt.  

 

Als medewerkers zich gehoord weten in hun behoeften en hun potentieel maximaal benutten, dragen ze gemotiveerd bij aan het gemeenschappelijk doel, de behoeften en de waarden op organisatieniveau. Hierdoor evolueert het team van reactief naar creatief en zelfs proactief.

 

Vanuit het echte contact met zichzelf gaan medewerkers anders en gerichter communiceren met klanten en collega's. De paraplu's waarmee ze verantwoordelijkheden wegwimpelen, blijven dicht omdat oordelen wegvallen.

 

Wanneer een organisatie evolueert naar een hoger niveau van verbinding, heerst er een open werkklimaat waarin kwesties zonder angst besproken worden, waarin strategieën worden uitgewerkt met respect voor elkaars behoeften en gevoelens.

 

Doet er zich toch een conflict voor, dan ligt de oorzaak meestal in de gekozen oplossing en niet in de behoefte die erachter schuilt. Empathie kan op zulke crucuiale momenten  een doorslaggevende rol spelen. Door in contact te komen met hoe de andere de  situatie beleeft, ontstaat er begrip.

 

Niets zweverigs dus, die empathie. Maar wel een tool in je bewuswtzijn en emotionele intelligentie waarmee je je missie en waarden echt beleeft. Behalve de organisatie en de medewerkers wordt ook de hele samenleving daar beter van. Dát hebben we nu en in de toekomst nodig.  

 

Please reload

In de kijker

Verbindende Communicatie met jonge kinderen: van OVERleven naar BEleven

1/1
Please reload

Recente berichten
Archief
Please reload