We communiceren op verschillende manieren met elkaar en vooral via uiteenlopende kanalen. Videobellen of zoomen is intussen een erkend en gewaardeerd medium geworden in professionele context.

Walk Your Talk ontwikkelde een online aanbod aan workshops en trainingen die volledig virtueel ofwel aangevuld met live sessies hun nut bewijzen.

Een overzicht van ons aanbod:

 • Online module
 • Online workshops
  • Never waste a good crisis
  • Case Clinic voor leidinggevenden
  • Hybride basistraject verbindende communicatie
 • Webinars

Nieuw in ons aanbod: de online module.

De online module ondersteunt je bij je eerste stappen in de wereld van Verbindende Communicatie. Met ieder hoofdstuk leer je meer over jezelf en over je manier van communiceren. Oefeningen reiken je concrete situaties aan om de stukjes theorie op toe te passen.

De online module is opgebouwd uit verschillende modules.

 • Blok 1: Inspiratie
  Onder dit blok vind je ter voorbereiding van de training heel wat inspiratiemateriaal terug (filmpjes, pre-reading, voorbereidende reflectie oefeningen …).

 

 • Blok 2: Online training
  Onder blok 2 vind je de volledige basisopleiding Verbindende Communicatie terug, waarbij geschreven theorie, verdiepende filmpjes worden afgewisseld met enkele oefeningen om je theoretische kennis te testen of te herhalen
 • Blok 3: Natraject
  Nadat je de online training Verbindende Communicatie hebt doorlopen, kan je onder het natraject oefeningen en challenges terugvinden om het geleerde te integreren.

 

 • Blok 4: Facilitators
  Deze module is speciaal opgesteld voor interne coachen en facilitators.

MEER WETEN?

Toegang tot de module

 

Voor meer info: info@walk-your-talk.be

We hebben het noodgedwongen geleerd: telewerken en met elkaar communiceren vanop afstand. Dat vergde heel wat flexibiliteit en inventitiveit. Omdat opnieuw verbinden na een lange tijd van thuiswerken niet makkelijk is, werkte Walk Your Talk er een themaworkshop over uit.

HOE ZIJN DE VOORBIJ MAANDEN IN JOUW TEAM VERLOPEN?

Hebben jullie belangrijke lessen getrokken of nieuwe gewoontes geïnstalleerd die jullie graag willen behouden? Zijn er dingen die je net heel graag wil loslaten.

In de workshop, live of online, onderzoeken we samen wat we over onszelf en anderen in het team hebben geleerd en hoe dat een invloed heeft op de werking van het team. Zo ontdekken we samen waar jullie blij mee zijn en waar belangrijke groeimogelijkheden liggen. 

De workshop heeft als doel opnieuw verbinding creëren na een lange tijd van enkel virtueel contact. We vieren de successen en staan bewust stil bij de aandachtspunten. Walk Your Talk begeleidt dat proces naar binnen, met deskundige trainers die helpen concrete acties te koppelen aan jullie inzichten. Zo begeleiden we je mensen samen opnieuw naar de fysieke werkvloer en alles wat daarbij komt kijken.

LEREN UIT DE CRISIS

Nu alles weer volop in gang wordt getrokken, is stilstaan om te leren uit de crisis een absolute must voor iedere organisatie. Walk Your Talk begeleidt dat inwaarts proces met deskundige trainers en helpt jullie om concrete acties te koppelen aan jullie inzichten.  Breng reflectie, actie én verbinding in je team! De workshop kan zowel live als online doorgaan.

Haal uit de crisis wat erin zit! Onze Walk Your Talk facilitators staan je bij in dit proces!

Walk Your Talk gaat van start met een heel nieuw concept: de CASE CLINIC.

ONTMOET ANDERE LEIDINGGEVENDEN

De CASE CLINIC is een live of online ontmoeting van 120 minuten tussen leidinggevenden waarin één persoon een heet hangijzer presenteert aan de anderen. Zij luisteren zonder te willen oplossen en delen inzichten, metaforen, wijsheden die tijdens de sessie in zich opkomen.

LUISTEREN & DELEN

Dankzij die uitwisseling ontwikkelt de initiatiefnemer een andere kijk op de situatie, krijgt hij/zij frisse input en komt hij/zij tot een innoverende aanpak. Luisteren en delen in plaats van willen oplossen vormen de insteek van deze CASE CLINIC.

EFFICIENT ERVARING UITWISSELEN

Zeker tijdens de opstart na Corona kampen heel wat leidinggevenden met nieuwe, andere issues waar ze niet altijd meteen een antwoord op vinden.

Kort op de bal kunnen uitwisselen met peers is efficiënt en biedt accurate ondersteuning zonder al te grote inspanningen.

ONLINE LEREN + LIVE TRAININGSESSIES

Wil je als orgainsatie een deep dive maken in verbindende communicatie terwijl je de contactmomenten toch beperkt houdt?

Dan is het hybride traject van Walk Your Talk de ideale oplossing: we combineren zelfstandig online leren met live trainingsessies ter plaatse. The best of both worlds en volledig op maat van jouw organisatie!

Hieronder vind je een mogelijk programma, maar we werken alles graag in detail uit voor jouw specifieke wensen.

PROGRAMMA

Online sessie 1 – blok van 4 uur 

Live zoom met trainer van Walk Your Talk

 • welkom, groep voorstellen, trainer voorstellen, uitleg bij online module
 • inleiding in de basisprincipes van Verbindende Communicatie
 • uitleg bouwstenen

 

Zelfstudie via online lessen op de website van Walk Your Talk

 • introductie
 • categorieën van geweld
 • dansvloer verbindende communicatie

 

Live sessie 2 – blok van 8 uur 

 • extra uitleg en verdieping, vragen beantwoorden
 • oefeningen
 • uitleg over behoefte, emotie, strategie, objectieve waarneming en interpretatie

Zelfstudie via online lessen op de website van Walk Your Talk

 • behoefte
 • strategie
 • emotie
 • empatisch luisteren
 • waardering en dankbaarheid

 

Online sessie 3 – blok van 4 uur

Live zoom met trainer van Walk Your Talk

 • extra uitleg en verdieping, vragen beantwoorden
 • oefeningen
 • uiten van moeilijke boodschappen
 •  oefenen in empatisch luisteren

 

De terugkomdag vindt live plaats op een afgesproken datum en locatie.

PRAKTISCH

 • Al het studiemateriaal wordt vooraf per post bezorgd bij de deelnemers thuis: het boek ‘Handleiding Verbindende Communicatie’, een werkboekje en een mini-dansvloer.
 • Elke deelnemer ontvangt een unieke login voor 10 online lessen (theorie en oefeningen), geldig gedurende een jaar.

TWEE FORMULES

Webinar XL

Ben je op zoek naar inspiratie voor een grote groep mensen samen? Dan is ons Webinar Extra Large de geknipte oplossing. Gedurende 45 minuten neemt een onbeperkt aantal medewerkers deel aan een creatieve, hands-on training. De laatste 15 minuten reserveren we voor interactie en vragen via de chat.

Webinar XD

Wil je met een beperkte groep mensen inzoomen op bepaalde skills met als doel ze te verwerven, aan te scherpen of te verdiepen? Dan kies je het best voor ons Webinar Extra Deep. Gedurende 120 minuten gaan we intensief, interactief en resultaatgericht aan de slag met maximum 20 deelnemers. Er is tijd en ruimte voor vragen en oefeningen als aanvulling op de theorie.

Alle hierna besproken thema’s zijn mogelijk in Webinar XL én Webinar XD.

VOOR LEIDINGGEVENDEN

Feedback als koekje bij de koffie

Maar al te vaak wordt feedback voor een medewerker bewaard voor een functioneringsgesprek. Nochtans schuilt de kracht van waarachtige feedback in het dagdagelijks delen van wat wel goed en minder vlot loopt. Zowel het uitdrukken van bijsturing als waardering kunnen deel uitmaken van de organisatiecultuur. Deze feed-forward wordt zo even vanzelfsprekend als de goeiemorgen bij de koffie.

Effect: een open organisatiecultuur met ruimte voor kwestbaarheid en een bewuste keuze voor groei.

Alleenheerser of ware leider?

Top-down beslissingen nemen en doorvoeren werkt misschien snel maar holt op de lange termijn de relatie tussen en de motivatie van medewerkers uit. Ben je als leidinggevende in staat om bottom-up gesprekken te voeren en alle stemmen in je team mee te nemen (ook die van de dwarsliggers) dan creëer je ware betrokkenheid en transparantie. Bovendien spreek je de collectieve wijsheid van je team aan en erken je iedereen in één van de meest universele basisbehoeftes: autonomie. 

Effect: Sterke vermindering van de kans op sabotage bij beslissingen, meer inbreng betekent meer wijsheid.

Van spanning naar inzicht

Spanning begint onderhuids en zoekt stilaan een weg naar de oppervlakte. Wordt ze zicht- en voelbaar, dan betekent het dat je het topje van de ijsberg ziet. Vaak beoordeel je die spanning als negatief en onmiddellijk weg te werken. Toch schuilt er een kans tot diepe verbinding in: navigeren op spanning brengt overvulde behoeften in het vizier. Precies daar liggen de kansen om het probleem bij de wortel aan te pakken en in je verantwoordelijkheid als leider te gaan staan.

Effect: vanuit verdeeldheid naar verbinding gaan, ontlading bewerkstelligen zonder de bom te doen barsten.

Teambuilding bij thuiswerk

Waardevolle professionele relaties zorgen voor werkplezier en een vlotte samenwerking. Sinds Covid-19 werken veel medewerkers van thuis uit en dat vraagt om een andere manier van verbinden, interesse tonen en ervaringen delen. Zorg je als leidinggevende voor een ander niveau van elkaar leren kennen, begrijpen en aanvoelen dan zal dat vruchten afwerpen als er zich lastige situaties voordoen. Onder andere met de methodiek van Patrick Lencioni gaan we met dat inzicht aan de slag.

Effect: verbinden vanop afstand verbetert de werksfeer en verhoogt de productiviteit, er ontstaat vertrouwen en begrip.

VOOR TEAMS EN MEDEWERKERS

Zwijgen is zilver, spreken is goud

Zwijgen voor de goede vrede, we hebben het allemaal geleerd. Toch geldt die waarheid enkel als je er je eigen innerlijke vrede mee bewaart. In alle andere situaties is het beter om uit te spreken wat er leeft, om de andere duidelijk te maken wat je nodig hebt en hoe hij/zij kan bijdragen. Dat vraagt moed maar scary honesty is een zegen voor jezelf en je collega’s. Een constructief gesprek waarin verschillen en tegenstellingen ruimte krijgen, draagt bij aan een hechte samenwerking en meer innovatie. 

Ook de andere realiteit is soms lastig: altijd zeggen wat je denkt en voelt, schrikt mensen af. Wie verbindend z’n boodschap wil brengen zonder te shockeren, leert in deze workshop hoe dat kan. 

Effect: een open werksfeer waarin je vrijheid ervaart om jezelf uit te drukken, minder roddels, meer autheticiteit.

Emoties als kompas op de werkvloer

Als we reizen, navigeren we op de gps van onze wagen. Voor ons dagelijks levenspad hebben we een gelijkaardig, intern gps-systeem dat we slechts uitzonderlijk eens aanspreken. Nochtans kan het je feilloos tot bij je behoeften en dus je geluk brengen. Maar emoties tonen, dat is toch not done op de werkvloer? Dankzij verbindende communicatie kan je je emoties wél gebruiken als graadmeter en erover communiceren op een zakelijke maar toch persoonlijke manier. We leren jou ook om te gaan met de emoties van anderen en verantwoordelijkheid op te nemen waar nodig.

Effect: bijdragen aan de missie van de organisatie vanuit verbinding met jezelf, je talenten en behoeften; meer rust begrip en vertrouwen binnen het team; een hoger niveau van samenwerken.

Oordelen als start van een dialoog

Oordelen klinken hard, maar zijn gelinkt aan het hart. Beschouw ze gerust als een verpakte wens of een onhandige manier om te zeggen wat er binnenin leeft.  De kunst ligt in het niet persoonlijk opvatten van iemands oordeel maar het kunnen hertalen naar onderliggende behoeften en waarden. Dat werkt natuurlijk ook bij jezelf: waar heb jij een uitgesproken oordeel over en wat leert jou dat over je diepste noden? Slaag je erin om daarover te communiceren dan ontstaat er deep listening en beschouw je een oordeel als kracht.

Effect: voorbij gedrag kijken naar de échte boodschap, je authentieke zelf tonen en in contact met je waarden werken

Never waste a good crisis

(enkel mogelijk in Webinar XD)

Een crisis is lastig maar bovenal biedt ze een kans om te veranderen als team en individueel. Het is vaak in ellende dat we dicht bij onze dromen, verlangens en wensen komen. We ervaren ze ongefilterd en ontwikkelen de kracht om voor iets anders te kiezen dan we kennen. De Corona-crisis heeft ons dat recent getoond. Naarmate we terugkeren naar de normaliteit, lossen we ook de intentie om echt werk te maken van wat we gevoeld hebben. 

Door bewust stil te staan bij wat je anders wil, dat neer te schrijven en er concrete acties aan te koppelen zorg je ervoor dat het niet bij loze woorden blijft. Een bijzonder krachtige oefeningen voor teams en medewerkers!

Effect: bewust verkennen van behoeften en verlangens, de energie van een crisis omzetten in daadkracht, werken vanuit je essentie.