1/1

Om optimaal in team te kunnen samenwerken is een goede communicatie essentieel. Toch gaan we er zelden bewust mee om: welke boodschap wil ik juist overbrengen? Wat is het effect hiervan op de andere? Hoe spreek ik de andere aan op gedrag dat ik moeilijk kan aanvaarden? Ben ik me bewust van wat voor mijn collega belangrijk is en kan ik hier ook rekening mee houden?

Misverstanden en spanningen bouwen zich vlug op, met demotivatie en stress tot gevolg.

Wanneer het fout loopt in teams, ligt de oorzaak vaak bij de manier waarop een boodschap overgebracht en geïnterpreteerd wordt. Of in het niet durven uitspreken van moeilijke boodschappen. Ook echt luisteren naar elkaar, zonder oordeel, is essentieel voor een goede samenwerking.

 

 

Wat leer je in de opleiding Verbindend Communiceren voor teams:

 

 

  • Doelen en afspraken duidelijk vastleggen zodat er een zo groot mogelijke acceptatie kan ontstaan.

  • Gedrag van collega’s op een zorgvuldige manier en zonder oordeel bespreken.

  • Een moeilijke boodschap zodanig overbrengen dat de andere ze kan horen.

  • Op een respectvolle manier omgaan met de reactie van de ontvanger.

  • Omgaan met emotionele reacties.

  • Echt luisteren naar de behoeften van de andere teamleden om tot een oplossing te komen waarbij zowel hun waarden, de jouwe én die van de organisatie vervuld worden.

 

 

Deze opleiding kan zowel preventief als probleemoplossend ingezet worden.

 

 

 

Aanpak

 

 

Theoretische inzichten worden op een ervaringsgerichte manier en met veel oefeningen geïntegreerd. Tijdens elke workshop ligt de nadruk op het werken met voorbeelden uit de werksituatie van de deelnemers.

 

 

 

Duur

 

 

De opleiding Verbindende Communicatie voor teams vraagt bij voorkeur om 2 dagen (16 uur). Die tijd is nodig om vertrouwd te geraken met theoretische inzichten en om de verworven kennis ook daadwerkelijk te integreren via oefeningen en praktijkvoorbeelden in de eigen werksituatie.

Op een terugkomdag kunnen deelnemers succesverhalen delen, leren van elkaar en krijgen ze professioneel duiding bij specifieke struikelblokken.

Els Van Beveren 

Trainer in Verbindende Communicatie

 

0485 75 90 38

Kleine Kouterstraat 34

9290 Berlare

  • LinkedIn Clean

© 2017 by walk-your-talk