Bewuster Communiceren

 

Mensen communiceren over het algemeen volgens de patronen die ze meegekregen hebben in hun jeugd via hun ouders, school, vrienden. Vaak nemen we dit als natuurlijk en vanzelfsprekend aan. We zijn ons niet bewust van hoe we communiceren. Op een bepaald moment in je leven klim je hoger op de maatschappelijke ladder: Je krijgt verantwoordelijkheden in een werkcontext, je gaat een partnerrelatie aan, krijgt kinderen. .. Kortom, je relaties worden complexer. Ook de anderen in die relaties hebben hun eigen communicatie strategieën ontwikkeld, die ze onbewust toepassen.

 

Maar is deze manier van communiceren ook effectief? Hoe kan een andere manier van communiceren andere resultaten in onze interacties geven? Er zijn weinig referentiekaders voor. Pas als het misloopt en we in conflicten, vervreemding of frustratie terecht komen, gaat er een belletje rinkelen.

 

Met Verbindende Communicatie willen we mensen laten stilstaan bij het doel dat ze met hun communicatie willen bereiken en op welke manier ze dat dan het beste kunnen realiseren.

In Verbindende Communicatie gaan we ervan uit dat elke interactie gericht is op het vervullen van een behoefte, een belangrijke waarde in ons leven. Geweld en vervreemding in contact tussen mensen, is eigenlijk een tragische manier om uit te drukken dat een belangrijke waarde niet ingevuld is. Dit brengt een bepaalde emotie mee.

Door onvoldoende kennis over het effectief communiceren, kan er veel verwarring ontstaan. In onderling contact denken we vaak dat we duidelijk zijn voor de andere, terwijl dat helemaal niet zo is, we zijn ook niet gewoon om het te checken: kan je aub herhalen wat je me hebt horen zeggen zodat ik zeker ben dat ik mijn boodschap goed overgebracht heb? We houden ons bezig met de andere te overtuigen van wat goed is en niet goed, juist of onjuist, gepast of ongepast. We vinden dat de andere beter moet communiceren of beter moet luisteren.

 

Als mensen in onze samenwerking ongemotiveerd raken of passief zijn, heeft dat vaak niets te maken met het ontbreken van inzet, maar wel met het feit dat we zelf niet bewust of effectief communiceren. In de eerste plaats stilstaan bij wat we tegen onszelf zeggen vooraleer we communiceren met de andere, dan inschatten wat voor onze gesprekspartner  belangrijk is en  dat op een positieve en duidelijke manier formuleren, geeft energie en kracht in communicatie.

 

Walk Your Talk geeft een communicatiemodel mee dat vrij eenvoudig te begrijpen is (kennis), moeilijker is naar vaardigheden toe en dus wat oefening vraagt. Het is vooral radicaal anders dan wat we gewoon zijn en vereist dus wat innerlijk werk aan bewustwording: hoe sta ik in mijn leven , wat wil ik bereiken in relatie met mijn medewerkers, baas, collega’s, klanten of in privé sfeer met mijn partner, kinderen, vrienden, ouders.

 

Meer dan louter een manier van (moeilijke) gesprekken, klantencontacten en persoonlijke relaties in te vullen, wordt Verbindende Communicatie een manier van ondernemen, een levenswijze waarin duurzaamheid en respect centraal staan.

Els Van Beveren 

Trainer in Verbindende Communicatie

 

0485 75 90 38

Kleine Kouterstraat 34

9290 Berlare

  • LinkedIn Clean

© 2017 by walk-your-talk