Aanbod bedrijven: Verbindende Communicatie in een leiderschapsmodel

 

Leidinggevenden beschikken over een heleboel skills, die nauw verbonden zijn met hun functie. Toch leert de ervaring dat de ontwikkeling van een persoonlijke en zorgzame leiderschapsstijl vaak meer voldoening geeft. Leidinggevenden voelen zich immers gezien in hun waarde en kunnen van daaruit evolueren naar krachtige en tegelijk kwetsbare en zorgzame sleutelfiguren in de organisatie.

Verbindende Communicatie vormt de basis voor een coachende stijl van leidinggeven waarin authenticiteit centraal staat. Zorgzaam leiding geven inspireert andere medewerkers tot respect en empathie onderling. Waarden die te vaak dode letter blijven als aanvulling op de missie en visie van een organisatie, worden dankzij deze training concreet en direct naar de werkvloer gebracht.

 

Verbinding creëren, werknemers empoweren en ze begeleiden naar hún oplossing schept weerbaarheid, creativiteit en samenhang. Daar werken we tijdens onze training doelgericht aan met praktijkvoorbeelden uit de groep. 

Kortom, we nodigen leidinggevenden uit om hun team van reactief naar creatief te leiden en laten ze ervaren hoe ze het volledige potentieel van iedere werknemer apart kunnen benutten.

 

Verbindende Communicatie voor leidinggevenden

 

Leidinggeven vereist veel aandacht voor communicatie: motiveren, overleggen, adviseren, delegeren. Het gaat erom het volledige potentieel van elke medewerker tot uiting te laten komen en medewerkers te motiveren om hun werk op een kwalitatieve manier uit te voeren.

Tijdens een training Verbindende Communicatie leren deelnemers op een effectieve en respectvolle manier boodschappen formuleren, empathisch luisteren naar elkaars behoeften en dus communiceren zonder weerstand op te roepen. 
Empathisch luisteren brengt creativiteit en openheid om een oplossing te vinden die rekening houdt met alle behoeften: van de medewerker, die van jou als leidiggevende en die van de organisatie.

 

Wat leer je in een opleiding Verbindende Communicatie voor leidinggevenden:

 

 • Moeilijke boodschappen zo overbrengen dat de andere ze kan horen.

 • Opdrachten geven aan medewerkers op een manier die hen motiveert.

 • Omgaan met weerstand.

 • Moeilijke gesprekken voeren.

 • Feedback geven en ontvangen.

 • Empathisch luisteren (gevoelens en behoeften detecteren) zodat de andere zich echt begrepen voelt, zonder “gelijk     te geven.”

 • Waardering en dankbaarheid zo uitdrukken dat de andere ze kan ontvangen.

 

Resultaten na een training Verbindende Communicatie:

 

 • Medewerkers communiceren duidelijk en respectvol met elkaar.

 • Medewerkers zijn zich bewust van hun behoeften om hun werk efficiënt en met plezier te kunnen vervullen en kunnen deze ook communiceren.

 • Medewerkers kunnen omgaan met reacties of gedrag van collega’s dat ze niet zo fijn vinden.

 • Medewerkers (arbeiders) ervaren zelfvertrouwen in het samenwerken en communiceren met collega’s en leidinggevenden.

 • Medewerkers leren echt luisteren naar elkaar zodanig dat de andere zich ook begrepen weet.

 • Medewerkers drukken waardering en dankbaarheid uit op een manier dat de andere ze kan ontvangen.

 

 

Getuigenis

 

"Ik had niet verwacht dat een opleiding over dit onderwerp mij zo diep als mens zou kunnen raken en me in mijn gehele zijn kan ondersteunen om verder te groeien in mijn leven en als leidinggevende.”

 

Els Thijs

Regionaal Medisch Directeur IDEWE

Schakel door naar een van de volgende opleidingen:

Els Van Beveren 

Trainer in Verbindende Communicatie

 

0485 75 90 38

Kleine Kouterstraat 34

9290 Berlare

 • LinkedIn Clean

© 2017 by walk-your-talk