IDEWE kiest bewust voor een duurzaam communicatietraject

Het bedrijf

IDEWE ondersteunt met meer dan 870 gekwalificeerde medewerkers ruim 35.000 werkgevers en 750.000 werknemers bij het opzetten van een gezonde en veilige werkomgeving.

De uitdagingen

IDEWE is een van de eerste organisaties die voor Walk Your Talk koos. Na jaren van breed trainen op alle niveaus, kiest het nu voor de opleiding van ambassadeurs die op hun beurt kennis en inzichten doorgeven. Dit duurzame traject geeft de nieuwe manier van communiceren alle kansen en laat het gedachtengoed echt stromen. Tijd, oefening en een unieke aanpak zorgen ervoor dat de investering in verbindende communicatie echt loont.

Het resultaat

“Als er al eens spanningen of conflicten zijn, of disfunctionerend gedrag – delicaat om mee om te gaan – dan  wordt er zeer bewust teruggegrepen naar enerzijds de kerncompetentie verbindend samenwerken en anderzijds naar ‘wacht, we moeten dat op een verbindende manier communiceren’. Dat gebeurt nu met meer zorg en nadruk, er wordt goed nagedacht over hoe we iets bespreken, en wat precies. Aan een aantal sleutelfiguren in het bedrijf, die in hun job met veel collega’s in contact komen, hebben we gevraagd om een ambassadeursrol op te nemen.” 

Piet Brys – Hr-directeur

 

Ontdek in dit filmpje waarom Piet Brys fan is van verbindende communicatie en hoe het al jarenlang een meerwaarde vormt binnen de organisatie.