Familiehulp ontpopt zich als Innovatieve Arbeidsorganisatie

Het bedrijf

Familiehulp is dé partner voor zorg en ondersteuning voor iedereen in Vlaanderen en Brussel: jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mantelzorgers en mensen met een zorgbehoefte. Meer dan 77.950 mensen stellen hun vertrouwen in Familiehulp. Het is ook een professionele partner in verschillende samenwerkingsverbanden. Zorg- en andere actoren kunnen er terecht voor een aanbod voor hun specifieke doelgroepen.

De uitdagingen

Voor het uitdagende changeproces naar Innovatieve Arbeidsorganisatie met zelforganiserende en zelfsturende teams, koos Familiehulp voor Walk Your Talk als preferred partner. In al hun regio’s werden namelijk nieuw samengestelde zorgteams van huishoudhulpen en verzorgenden opgestart. Hierbij kreeg elk team meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden met als doel: sneller inspelen op de vragen en noden van de cliënten. Voor de leidinggevenden zetten we een leiderschapstraject op met openhartig en gedeeld leiderschap als basis. Interne vormingsmedewerkers werden getraind tot facilitators/coaches zodat zij op hun beurt hun basiswerkers kunnen trainen in het omgaan met organisatieveranderingen en nieuw samengestelde teams.

Het resultaat