De cultuuromslag van het Agentschap Onroerend Erfgoed

Het bedrijf

Het Agentschap Onroerend Erfgoed is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid, bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen met zijn partners geeft het Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.

De uitdagingen

Meer openheid, een beter contact met de burger en een transparant beleid waren het doel van een goed doordacht plan. En nog steeds, want het veranderingsproces is nog in volle gang. Walk Your Talk traint alle medewerkers van de organisatie in hun cultuuromslag, het op een verbindende manier samenwerken en het verbindend communiceren met de burger. De opleiding van interne coach-ambassadeurs verankert het positieve effect.

Het resultaat

“Walk Your Talk is een van onze cruciale partners. Verbindende communicatie werd eerst binnen het directieteam getraind, dan voor alle leidinggevenden georganiseerd en nu voor teams én hun leidinggevenden uitgerold. Een aanpak die op korte termijn al vruchten afwerpt. Tegen eind 2019 volgden meer dan honderd mensen de basisopleiding. Om deze nieuwe organisatiecultuur duurzaam in te bedden gaan we samen met Walk Your Talk ambassadeurs opleiden die tegelijk expert en kartrekker zullen zijn. Parallel met de basis- en verdiepingstraingen vinden ook intervisiedagen plaats.”

Sonja Vanblaere – Administrateur-generaal

 

Ontdek in dit filmpje waarom Sonja Vanblaere, Lynn De Clercq (stafmedewerker cultuur) en Bart Lippens (hr-directeur) overtuigd zijn dat verbindende communicatie mee de weg effent naar een nieuwe organisatiecultuur.