Waarom Insights Discovery en verbindende communicatie hand in hand gaan

Binnen Walk Your Talk gebruiken we Insights Discovery graag en vaak. Zowel in ons werk met organisaties als in individuele coachings, maar ook binnen ons eigen team. Het bewustzijn en de taal die Insights Discovery ons aanreikt, helpt ons elke dag om bewust samen te werken en onze communicatie op elkaar af te stemmen. Lees mee waarom verbindende communicatie en Insights Discovery zo’n krachtige match vormen.

 

Het is de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung die de methode van Insights Discovery heeft aangevuurd. Jung deed uitvoerig onderzoek naar persoonlijkheidsverschillen bij mensen en de Insights-methode bouwt verder op zijn bevindingen. Het model gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en teamontwikkeling te bevorderen. Want het leert ons onder meer dat elke werknemer anders is en z’n eigen voorkeuren, behoeftes en verwachtingen heeft,  en ge(de)motiveerd wordt door verschillende dingen. Daarom is het belangrijk om elkaar te waarderen en te respecteren om wie we zijn, om af te stemmen op wat de ander belangrijk vindt. En dat is niet toevallig ook de focus van verbindende communicatie.

 

Persoonlijk profiel

Via het Insights Discovery-model kan je jezelf en je collega’s beter leren kennen en bepaald gedrag of een bepaalde reactie beter leren plaatsen. Dat zorgt voor meer erkenning, begrip en mildheid en op langere termijn voor een sfeer van vertrouwen en groei. Wie de materie van verbindende communicatie toepast via de verschillende bouwstenen (waarnemen, voelen, behoeften herkennen, verzoeken formuleren), zal merken dat ieders persoonlijke profiel een rol speelt. Elk profiel komt met bepaalde valkuilen en kwaliteiten op het vlak van communicatie. Als je die kan (her)kennen, creëer je nog meer verbinding. Interacties zullen dan vlotter gaan en de relatie zal verder verdiepen.

 

Het belang van perceptie

Het is gek hoe verschillend we de dingen soms ervaren. Hoe je met verschillende mensen net hetzelfde kunt meemaken en er toch helemaal anders op kunt reageren. Wat ik hier schrijf, zal door de één op een totaal andere manier gefilterd, verwerkt en naverteld worden dan door de ander. We gebruiken ‘perceptie’ om de wereld te begrijpen: als wat we waarnemen onvolledig is, vullen we zelf de gaten in. Beseffen dat er niet zoiets bestaat als een algemene waarheid getuigt van een grote emotionele intelligentie. Insights Discovery en verbindende communicatie helpen ons bewust worden van hoe mensen informatie ontvangen en verwerken. Het kan best lastig zijn om je in de perceptie van een ander te verplaatsen: je hersenen nemen de dingen nu eenmaal op een bepaalde manier op. Bij Walk Your Talk zien we elke dag in ons werk met teams hoe moeilijk het is om écht rekening te houden met de ander. Het vergt bereidheid om jezelf te overstijgen. Maar het helpt om te beseffen dat perceptie een invloed heeft op onze reacties. Als je daar rekening mee kunt houden, zal de communicatie en samenwerking verbeteren.

 

De vier kleuren van Insights Discovery

De methodiek van Insights Discovery gebruikt vier kleuren die de energiestromen van onze persoonlijkheid vertegenwoordigen: vurig rood, stralend geel, zacht groen en helder blauw. Je kan die kleuren in alle dagelijkse aspecten van ons gedrag terugvinden, want ze duiden op bepaalde gedragsvoorkeuren. En iedereen gebruikt alle vier de kleuren, in meer of mindere mate. Om die kleurtypering te duiden, eerst een woordje uitleg over de psychologische voorkeuren volgens Carl Gustav Jung:

 

1. introvert – extravert

Dit gaat over de manier waarop we ons oriënteren op en reageren op de buitenwereld. Mensen met een introverte voorkeur zijn eerder observerend en reflectief. Ze willen rustig informatie verwerken en nadenken voor ze iets zeggen. Mensen met een extraverte voorkeur zijn betrokken en expressief. Ze verkiezen actie en discussie en denken graag hardop na.

2. denken – voelen

Dit gaat over de manier waarop we dingen afwegen en beslissingen nemen. Bij denken gebruiken we een logisch denkproces om gedachten te vormen, aan de hand van kennis en objectieve feiten. Bij voelen vormen we een subjectief oordeel en nemen we beslissingen op basis van onze eigen waarden en de impact die onze beslissing op anderen heeft. Voelen is meer mensgericht, denken is meer taakgericht.

3. gewaarworden – intuïtie

Dit gaat over de manier waarop we informatie opnemen en verwerken. Vertrouwen we op onze intuïtie om de wereld waar te nemen en te duiden, of op wat we zien, horen, voelen?

 

Bovenstaande voorkeuren functioneren niet los van elkaar. De combinatie en intensiteit waarmee we die voorkeuren gebruiken resulteren in een unieke persoonlijkheid:

 • ROOD = extraversie en denken
  “We doen het NU”: vastberaden, actiegericht, open en direct
 • GEEL = extraversie en voelen
  “We doen het SAMEN”: enthousiast, stimuleren, sociaal, behoefte aan waardering
 • GROEN = introversie en voelen
  “We doen het ZORGVULDIG”: streven naar harmonie, verbinding, respect- en gewetensvol
 • BLAUW = introversie en denken
  “We doen het CORRECT”: objectief, zorgvuldig, afstandelijk, autonomie, eerst denken dan doen

Uit het leven gegrepen

Na de theorie, een voorbeeld uit de praktijk. In deze voorbeelden zal je vast de taal uit beide modellen kunnen herkennen. 

 • Iemand met voorkeur rood heeft duidelijke, concrete verzoeken nodig, wat voor iemand met veel groene energie een uitdaging kan zijn. Die laatste zal makkelijker naar interpretatie of oordeel gaan. Stel: we hadden een afspraak ingepland maar ik ben die vergeten. Een collega met hoofdkleur rood zal me wellicht doelgericht aanspreken en vragen waarom ik er niet ben en wanneer we de afspraak dan wel kunnen inplannen. Iemand met veel groene energie gaat eerst door een innerlijk proces, waarbij interpretaties als ‘ze vindt het niet belangrijk’ of ‘ze heeft me niet graag’ makkelijker zullen blijven hangen.

 • Voor iemand met veel geel en groen in zijn profiel is afstemmen op de mens belangrijk aan het begin van een gesprek: “Hoe gaat het met jou?” Iemand met veel blauwe energie heeft dat minder nodig en is dan ook niet zo sterk in smalltalk. Je geeft ook best op een andere manier feedback aan iemand met hoofdkleur blauw dan aan iemand met hoofdkleur geel. Voor de eerste zijn de feiten of de objectieve waarneming belangrijk. Voor de tweede zijn vooral gevoel en behoefte belangrijk. Voor iemand met hoofdkleur groen is een verbindend verzoek dan weer essentieel: “Wat doet het met jou als je me dat hoort zeggen?”

 

Ben je nieuwsgierig naar jouw unieke kleurenmix, wil je meer inzicht in teamdynamieken, of jezelf als leidinggevende versterken? Neem contact op, Walk Your Talk helpt je graag verder!