Laat falen niet faliekant aflopen

Waarom fouten bespreken je organisatie sterker maakt

Als je Walk Your Talk om een beschrijving van een goed functionerend team vraagt, dan staat er ongetwijfeld in dat teamleden er hun fouten en mislukkingen bespreken. Klinken ‘fouten en een goed functionerend team’ tegenstrijdig? Dan komt het omdat vandaag nog maar weinig organisaties daar klaar voor zijn en hun medewerkers die stap nog niet durven zetten.

‘Alles gaat prima’, Het lag niet aan mij dat het fout ging’’ of ‘Het kwam door x  en y, zij hebben niet meegewerkt’… zijn nog altijd makkelijker te verteren dan eerlijk zeggen dat je voor die opdracht de mist bent ingegaan.

Verlang je als leidinggevende toch naar die open en eerlijke houding? Dan is een veilig klimaat de eerste voorwaarde.

Hoorden we als kind niet al dat we uit fouten kunnen leren? Mooi in theorie, maar wie heeft echt kunnen ervaren wat het is om een fout te maken zonder daarbij een oordeel te voelen? Nochtans ligt de waarlijke leerkans precies in die combinatie: kijken, analyseren en niet oordelen.

Begin gerust bij jezelf voor je naar een ander wijst. Sla je jezelf voor het hoofd als je je doel mist? Gooi je een reeks verwijten je eigen richting uit als iets mislukt? Dan ben je -jammer om te zeggen- de eerste die het echte leren blokkeert. Doe daarbovenop dat organisaties ook niet staan te springen om fouten en mislukkingen warm te onthalen en je hebt de ideale cocktail om een veeg-het-snel-onder-de-mat-cultuur te installeren. Van leren komt zo niets in huis: niet voor jezelf en ook niet voor anderen, die misschien binnenkort dezelfde fout begaan.

Faal en face-it

Verantwoordelijkheid opnemen voor wat niet is gelukt, vraagt om een veilig klimaat. Als medewerkers weten dat er niet meteen sancties zullen volgen en dat ze geen gezichtsverlies zullen lijden dan is de kans op eerlijke kwetsbaarheid groot.

Communicatie en een doordacht taalgebruik spelen hierin een cruciale rol.

  • Blijf uit je oordeel;

  • Neem een nieuwsgierige houding aan;

  • Hanteer een dynamische taal;

  • Suggereer wat jij had gedaan maar poneer dat niet als een waarheid: vraag naar het proces van de andere;

  • Straf niet maar laat de andere zelf tot een nieuwe oplossing komen.

Kortom, nodig de andere uit tot reflectie. Samen praten over de verschillende stappen en kijken waar het anders had gekund, brengt automatisch inzicht met zich mee. Deel je die ervaring ook nog met andere teamleden dan geef je hen de kans om te leren uit het voorval en voorkom je allicht dat iemand nog eens dezelfde fout begaat.