Op zoek naar een nieuw evenwicht

Niets staat in steen gebeiteld, dat weten we ondertussen. Kunnen we zo meteen terug naar onze werkplek, zoeken naar een balans tussen virtueel en live, naar nieuwe manieren van (samen)werken? Of moeten we door een nieuwe coronaopstoot weer massaal aan het thuiswerk? Wat wel vaststaat, is dat we een dosis veerkracht en flexibiliteit zullen kunnen gebruiken.

De komende tijd maken we met Walk Your Talk werk van reboarding-trajecten bij onze klanten: hoe verwelkomen we medewerkers opnieuw op de werkvloer? Daar komt veel reflectie bij kijken: welke inzichten heeft de afgelopen periode opgeleverd, welke behoeften kwamen naar boven, wat is er nodig voor de periode die komt?

Er spelen heel wat vragen: is thuiswerken nu helemaal ingeburgerd, hoe ga je daar als organisatie mee om? Want zomaar terug naar hoe het vroeger was is geen optie. Daar samen van gedachten over wisselen zorgt voor een betere samenwerking én voor meer verbinding en verdraagzaamheid binnen je team. Teamgenoten leren elkaar beter kennen en kunnen uitspreken wat er leeft. Dat stimuleert het vertrouwen.

 

Elkaar terugvinden

Walk Your Talk helpt organisaties om die zaken stapje per stapje te onderzoeken en eruit te leren. Onze raad? Leg niet alles op voorhand vast voor de komende periode, maar probeer dingen uit en onderzoek zo wat werkt en wat niet. Luister goed naar elkaar en maak daar doelbewust tijd voor, in teammomenten én individuele gesprekken. Sommige collega’s hebben elkaar maanden niet gezien en je zal snel voelen dat een online vergadering toch niet hetzelfde is als een ontmoeting in ’t echt. Wij hoorden het vaak in de teams die we de afgelopen maanden begeleid hebben: collega’s zijn elkaar soms meer kwijtgeraakt dan ze vermoed hadden.

De coronamaanden toonden dat mensen heel verschillend omgaan met de realiteit. Voor de één was thuiswerken een zegen, voor de ander de hel. En die verschillen zullen voelbaar blijven. Meer dan ooit spelen emoties een rol op de werkvloer: de ene persoon kon er de moed in houden, de andere heeft vooral frustratie of angst gevoeld. Het emotionele welzijn van onze collega’s vergt dan ook onze onverdeelde aandacht.

 

Verschillen erkennen en respecteren

In het proces van ruimte maken om met elkaar te praten, ervaringen uit te wisselen, en afspraken te maken kan een externe facilitator een mooie rol spelen: die zorgt ervoor dat iedereen kan deelnemen aan het gesprek, dat naar iedereen wordt geluisterd en dat er op een verbindende manier afspraken worden gemaakt die voor iedereen werken. Walk Your Talk begeleidt dat ‘inwaartse’ proces met deskundige trainers, die jullie helpen om concrete acties aan jullie inzichten te koppelen.

Verder kan een Insights Discovery-profiel helpen om verschillen te (h)erkennen: om patronen te begrijpen en de verschillende behoeften die erachter schuilen. We hebben ons moeten aanpassen aan situaties die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Misschien heb je onvermoede talenten ontdekt of iets nieuws geleerd over jezelf? Dankzij verbindende communicatie kan je daar open en eerlijk over praten, ook over moeilijkere zaken. Corona heeft ook onze manier van leidinggeven veranderd: centraal staan empathie, vertrouwen en kwetsbaarheid, rekening houden met verschillen, emoties inzetten als richtingaanwijzer. Laat ons dat vooral vasthouden, want zo kan er écht verbinding zijn en wordt de werkomgeving een gezonde en aangename plek.

Onze tips voor het nieuwe werkjaar

  • Maak ruimte om mensen te laten delen en opnieuw te verbinden met elkaar.
  • Maak duidelijke afspraken over hoe je de komende maanden wil samenwerken.
  • Wees oprecht aandachtig voor hoe het met jezelf en je collega’s gaat.
  • Neem samen de tijd om je draai opnieuw te vinden.
  • Sta open voor een nieuwe wind, want noch de pre-corona manier van werken noch het fulltime thuiswerk zal werken.
  • Communiceer, luister, evalueer.