Middelmanagement, of verbinding in twee richtingen

Tijdens onze workshops voor leidinggevenden ontmoeten we leiders in het middelmanagement die zich ‘gesandwicht’ voelen tussen wat de top van de organisatie beslist en wat belangrijk is voor de mensen in hun team. Zo’n middelmanager vertaalt de beslissingen van de directie naar zijn mensen en motiveert en inspireert hen om aan de slag te gaan. Geen sinecure als het om een beslissing gaat die ze misschien zelf moeilijk kunnen aanvaarden en waarbij ze misschien weinig betrokken zijn. Belangrijk hierbij is een mensgerichte leiderschapsstijl. 

Behoeften (h)erkennen

Met Verbindende Communicatie reiken we leidinggevenden de juiste vaardigheden aan om met die tweestrijd om te gaan. Belangrijk hierin is het onderscheid tussen een behoefte en een strategie om een behoefte te vervullen. Elke keuze die je maakt of elk gedrag dat je stelt zal de ene behoefte vervullen en de andere niet. Je kunt dus niet altijd aan elke behoefte voldoen. De kunst is dan ook om telkens opnieuw eerst te verbinden met de behoeften die achter een beslissing schuilen. Welke behoefte schuilt achter die of die beslissing? Welke behoefte vervul ik voor mezelf als ik een bepaalde boodschap doorgeef aan mijn team? Welke behoeften hebben de leden van mijn team? Daarnaast is ook alertheid voor weerstand bij je team of leidinggevende van belang. Want achter elke vorm van weerstand kan je een onvervulde behoefte vinden.

 

Eerst luisteren, dan handelen

In verbindende communicatie komt het er dan op aan om voorbij de weerstand te kijken, luisteren en voelen. Om echt te luisteren naar de emotie en de behoefte die achter de ‘nee’ of ‘ja, maar’ zitten. Want vergis je niet: emoties zijn wegwijzers. Je komt er veel verder mee dan met mensen blind te proberen overtuigen. Pas na het luisteren komt het handelen. Pas als we in verbinding zijn met onze eigen behoeften, die van de top van de organisatie én van de medewerkers kunnen we bewuste keuzes maken. Dan kunnen we strategieën zoeken om behoeften in te vullen en blijven we niet achter met een hoop frustratie. Balanceren tussen aandacht geven aan emoties, ze benoemen en bespreekbaar maken én een duidelijk kader aangeven waarbinnen een bepaald gedrag en resultaat verwacht wordt, is de uitdaging.

Verbindende Communicatie helpt leidinggevenden om emoties toe te laten én mensen te helpen om er zelf hun verantwoordelijkheid voor op te nemen en ze niet af te schuiven op de leiding, de organisatie of collega’s.

 

Gevoel van controle

Een houvast in onze trainingen zijn de inzichten van Stephen Covey. Zijn concept van de cirkel van invloed en betrokkenheid is heel waardevol (zie kader). Het stelt dat we onze aandacht en inspanningen best richten op dingen waar we invloed op hebben, niet op dingen waar we enkel bij betrokken zijn. Die focus op wat we wel kunnen veranderen geeft een gevoel van controle en helpt om eigenaarschap op te nemen voor onze eigen keuzes. Vooral in tijden van onzekerheid, verandering en stress is dat belangrijk. Want, we kunnen altijd kiezen hoe we op een bepaalde situatie reageren en welke behoeften we dus invullen.