Leiding geven met de –L van Luisteren

Rasmus Hougaard, oprichter van The Potential Project dat mindfulness wereldwijd naar de werklvloer brengt, schrijft: ‘Wil je als leider door je mensen gewaardeerd worden, zorg dan dat je gedachten nooit afdwalen tijdens een gesprek.’ Hoewel wij dat net iets minder begrenzend zouden formuleren, geloven we in de kern van zijn boodschap. Namelijk dat werkelijke aandacht voor mensen resulteert in krachtig leiderschap.

Bij Walk Your Talk ontmoeten we dagelijks leidinggevenden die graag ondersteund worden in hun communicatie en omgang met medewerkers. We reiken hen via Verbindende Communicatie tools aan om hun kracht als leider te bewaren maar tegelijk zorgzaam met hun mederwerkers om te gaan. Echt luisteren, weten wat er in zichzelf omgaat en empathie opbrengen zijn daarbij de kernbegrippen.

MT.be publiceerde onlangs een uitgebreid artikel over dit thema. Onze eigen ervaring leert dat leiders vooral gebaat zijn bij het bewust stilstaan bij hun aanpak en stijl. Uit onderzoek blijkt immers dat maar liefst 77% van CEO’s van wereldbedrijven denkt dat ze betrokken leiderschap neerzetten met een focus op de werknemers, terwijl 82% van de werknemers in datzelfde onderzoek aangeven dat hun leidinggevende niet goed is in het creëren van motivatie en productiviteit.

Als de oplossing in verbinding ligt,
hoe begin je daar dan aan?

Het antwoord op de vraag hoe leidinggevenden hun teams kunnen aansturen tot meer betrokkenheid, creativiteit en motivatie is even eenvoudig als complex: door te beginnen bij zichzelf.

 1. Ken jezelf

  Krachtig leiding geven begint bij het observeren en beheren van je eigen gedachten en emoties, en van daaruit handelen. Let op, we zeggen ‘beheren’ en niet ‘beheersen’. Precies in die nuance schuilt een groot verschil: kwetsbaar durven zijn maakt integraal onderdeel uit van een menselijke leiderschapsstijl.

  Leidinggevenden die hun eigen emoties en behoeften erkennen, zullen dat ook makkelijker bij medewerkers doen. We vergeten nog te vaak dat medewerkers mensen zijn en dat ze bijgevolg ook op de werkvloer kampen met emoties als angst en verdriet. De tijd waarin die thuis achtergelaten werden is voorbij. Door mensen ruimte te geven om ermee om te gaan, open je de deur naar verandering, naar vertrouwen en naar inzet.

  Negatieve gevoelens vermijden, ontkennen of negeren zorgt ervoor dat ze zich opstapelen en uiteindelijk leiden tot burn-out. Tijd en energie investeren in je eigen persoonlijke ontwikkeling als leider werpt ongetwijfeld z’n vruchten af voor het hele team.

 2. Kies voor verbinding

  Beslissingsprocessen en gesprekken met medewerkers verlopen doorgaans constructief als de wil om in verbinding te blijven groot is. Empathie is hierbij van cruciaal belang.

  Luister naar de andere zonder oordeel of de intentie om advies te geven. Zet je eigen boodschap even opzij totdat je voelt dat je gesprekspartner werkelijk verbinding met je maakt en ruimte heeft om te luisteren. Pas als hij zich gehoord weet, zal jouw boodschap daadwerkelijk aankomen.

 3. Luister naar wat niet wordt gezegd

  Een van de moeilijkste processen vindt plaats wanneer een onvervulde behoefte op een ongelukkige manier wordt gecommuniceerd. Verwijten, oordelen en harde taal komen je richting uit. Als betrokken leider bestaat de kunst erin om op zo’n moment niet in reactie te schieten, de boodschap niet persoonlijk binnen te nemen maar je te verplaatsen in het standpunt van de medewerker.

  Hoe? Door contact te maken met je eigen emoties en behoeften, door je eigen oordeel waar te nemen en het om te buigen naar wat belangrijk voor je is. De kritiek van de medewerker is niet gericht op jouw persoon, dus spits je oren toe op een andere, onderliggende boodschap.

  Tijdens de trainingen van Walk Your Talk gebruiken we daarvoor de giraffe-oren. Die laten we onze deelnemers letterlijk op hun hoofd zetten: dat helpt om de kritiek weg te filteren en te luisteren naar wat echt van belang is. Bij verdiepingstrainingen geven we hier uitgebreid aandacht aan.

Een leider is … doortastend zonder de behoeften van anderen te negeren;

zich bewust van z’n eigen processen en niet te beroerd om zich kwetsbaar op te stellen; in staat om zonder oordeel te luisteren naar de boodschap van z’n team.

Verbindende Communicatie is een inspirerend model om je leiderschapsstijl mee te analyseren en bij te sturen. Walk Your Talk begeleidt daar CEO’s en leidinggevenden bij. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.