Je organisatie veranderen? Start bij de leidinggevenden.

Werken rond leiderschap in je organisatie, begint hoe dan ook bij het scherpstellen van de visie op leiderschap. Door leidinggevenden vervolgens op te leiden en te ondersteunen, zorg je ervoor dat die visie binnen het hele team wordt uitgedragen. Helder en open, mét resultaat.

We hoeven je niet te vertellen dat onze wereld complexer is geworden. Dat voelen en ondervinden we elke dag. En als de wereld verandert, verandert ook de manier waarop ondernemerschap wordt ingevuld. Vanuit onze eigen praktijk merken we dat organisaties nadenken over welk soort leiderschap ze in hun organisatie willen. Meer zelfs, welke leiders de organisatie nodig heeft om haar missie en visie waar te maken in de toekomst, binnen het waardenkader dat bij de organisatie past. 

Meestal kiezen onze klanten vandaag voor een coachende manier van leidinggeven. We horen ook de benaming ‘participatief’ of ‘dienend’ leiderschap? Wat houdt het in? De leidinggevende helpt zowel de individuele medewerkers als het team groeien en hun volle potentieel te benutten, door hen op een coachende manier te leiden en te ondersteunen. Organisaties komen geregeld bij Walk Your Talk aankloppen om een leiderschapstraject op poten te zetten. 

 

Eerst komt het reflectiewerk

Wij hebben intussen meer dan tien jaar ervaring in het opleiden van leidinggevenden en we zijn in die tijd heel wat wijzer geworden. Zo weten we intussen dat enkel inzetten op vaardigheden, zonder een duidelijke leiderschapsvisie en bewustmaking van dat leiderschap in de organisatie, zelden tot een duurzame verandering leidt. Daarom maken we graag eerst tijd om samen na te denken over wat leiderschap betekent in jouw organisatie. 

 

In een paar sessies onderzoeken we samen wat binnen jouw organisatie van de leiders wordt verwacht en hoe ze dat waar kunnen maken. 

Hebben jullie al een leiderschapsvisie, dan gaan we aan de slag om ze concreet voelbaar en gedragen te maken. Indien er nog geen leiderschapsvisie is, creëren we ze met de leiders aan de hand van missie, visie, waarden.

Waar staat de organisatie al sterk in? Hoe kan de leidinggevende groeien door zelf in de spiegel te kijken? Is de definitie van en visie op leiderschap binnen de organisatie voldoende gekend bij alle medewerkers? 

 

Eenmaal we helder weten wat leiderschap voor de organisatie betekent, gaan we over naar het individuele niveau en de dagdagelijkse praktijk. Leidinggevenden worden uitgenodigd om via zelfreflectie in te zoomen op hun persoonlijk transformatieproces.

Eens het helder is voor welk soort leiderschap de organisatie kiest, kan er worden gekeken wat er nodig is om dit succesvol in de organisatie te integreren. Het principe ‘leading by example’ waarbij de leidinggevenden (zowel directie als managers) een voorbeeldrol hebben bij het uitdragen en bestendigen van deze visie en de bijhorende samenwerkingscultuur zorgt voor duurzame integratie binnen de organisatie. Het toont dat de visie op een gedragen manier wordt waargemaakt en omgezet in concrete actie

Dit vraagt van de leidinggevende ook om hun huidige rol kritisch te bekijken. De transitie van wat we een eerder ‘verticale identiteit’ kunnen noemen naar een ‘gedeelde identiteit’ aansluitend bij de principes van gedeeld leiderschap brengt vaak de nodige spanning en onzekerheid met zich mee. Binnen dit traject maken we hier ruimte voor. We gaan in gesprek en werken zowel op persoonlijk als op team niveau om vertrouwen, weerbaarheid en veiligheid aan te sterken. Het stimuleren van duidelijke, respectvolle en empathische communicatie die bijdraagt aan een open feedbackcultuur is hierbij cruciaal. Dit zorgt ervoor dat de uitdagingen samen aangepakt kunnen worden, leidinggevenden elkaar vanuit verbinding kunnen uitdagen/appelleren en dat er ruimte komt voor krachtige kwetsbaarheid en transparantie waarbij hulpvragen en moeilijkheden open op tafel gelegd kunnen worden.

 

Daarna de training

In een volgende fase onderzoeken we welke op vaardigheden gerichte opleidingen je organisatie kunnen ondersteunen. We zetten hoe dan ook in op de kracht van verbindende communicatie, zowel voor jonge als ervaren leidinggevenden. Dingen als luisteren met empathie, communiceren met impact, feedback geven en ontvangen, omgaan met weerstand, ‘neen’ zeggen, omgaan met je eigen emoties en die van je teamleden kunnen naar onze mening niet ontbreken. 

 

Onze visie op leiderschap

We pleiten in onze trajecten voor ‘gedeeld leiderschap’: waarin niet enkel de hiërarchische leider maar élk teamlid eigenaarschap opneemt voor het functioneren van het team. Iedereen zet zich in deze leiderschapsvorm in voor samenwerking, creativiteit, goede communicatie en breed gedragen resultaten. Zo wordt het eigenbelang overstegen en worden gemeenschappelijke doelen bereikt. 

Als we na die tien jaar ergens van overtuigd zijn, dan is het wel dat investeren in leiderschap en teams betere resultaten geeft en vooral ook meer plezier en voldoening op het werk.

 

Neem contact op als je graag wil aftoetsen wat Walk Your Talk voor jouw organisatie kan betekenen.