Een sociaal experiment met toekomstplannen

Trouwe lezers van onze nieuwsbrief weten dat WYT-collega Marijke D’Herde al jarenlang verbindende communicatie inzet in Uganda. Zeven jaar al, om precies te zijn, en het getal 7 representeert rust, voltooiing en overgaan naar een hoger niveau. Die getallensymboliek geeft helemaal weer wat er momenteel beweegt in Akiiki, de vzw die Marijke oprichtte. Gezien het effect van het project en de grote vraag naar meer in het huidige tijdperk van verandering, maakten we de afgelopen maanden tijd om te reflecteren en een plan uit te werken voor de komende jaren.

Transitie-experten zijn het erover eens: we hebben de komende jaren ‘verbinders’ nodig tussen het oude en het nieuwe. Verbinders die mensen, ideeën en systemen connecteren zodat er een nieuw netwerk en innovatieve samenwerkingsvormen kunnen ontstaan. Dat is in Uganda evengoed zo als in Vlaanderen.

We weten dat nieuw leiderschap niet meer gebaseerd is op ‘ego’. We hoeven ons niet langer boven anderen te plaatsen om ons doel te bereiken. Nieuw leiderschap werkt vanuit verbinding en is gebaseerd op authenticiteit. Verbinders zijn zich hiervan bewust en weten hoe het samen kan. Het leidt automatisch tot intenser en geëngageerd burgerschap en een sterkere professionele integratie.

 

Opleiding voor high potentials

Akiiki wil een opleiding tot verbinder aanbieden voor kwetsbare, jonge mensen die opvallen door hun enthousiasme én door hun verlangen om de methode over te brengen op anderen. Zij worden als ‘high potentials’ of zogenaamde ‘hippo’s’ uitgenodigd om samen een doorgedreven jaarprogramma te volgen en uit te groeien tot leiders in verbinding.

Volgens de populaire interpretaties hebben mensen met ‘nijlpaardenergie’ het aangeboren vermogen om te weten wat er onder de oppervlakte van elke situatie ligt. Ze zien en spreken de waarheid en hebben een sterke intuïtie. Ze zijn praktisch en evenwichtig maar zijn ook verbonden met de spirituele wereld. Ze zijn ook creatief.

 

Parallelle trajecten in Vlaanderen en Uganda

Akiiki vzw wil radicaal anders tewerk gaan in de opleiding: via experimenteren, delen en co-creëren nemen de jongvolwassenen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Ze worden ondersteund door ervaren begeleiders die hun hoogste toekomstpotentieel kunnen activeren. Door de focus op high potentials of ‘hippo’s’ te leggen, streeft Akiiki vzw naar sterke opschaling en impactvergroting: jonge verbinders gaan immers op hun beurt zelf andere verbinders opleiden via interacties binnen en buiten de vzw.

Een groep jongeren in Uganda en een groep jongeren in Vlaanderen krijgen parallel hetzelfde jaartraject om vervolgens in interactie met elkaar te gaan: zo kunnen ze ervaren dat ze – ondanks de grote, zichtbare verschillen – leven vanuit dezelfde waarden. Akiiki vzw creëert tijdens de reis inspirerende ontmoetingen en diepgaande luisterpraktijken die zowel de Vlaamse als de Ugandese hippo’s in staat stellen diepere bronnen van kennis te verkennen. De hippo’s worden ambassadeurs van een nieuw narratief: zorgzaamheid, samenheid en gedeelde verantwoordelijkheid worden hun nieuwe criteria voor de toekomst.

 

Plekken van verbinding creëren

Jaar na jaar groeit het aantal verbinders. De nood groeit om zowel in Uganda als in Vlaanderen (een) plek(ken) te hebben waar de innerlijke weg ook uiterlijk zichtbaar en tastbaar is. Via begeleid ondernemerschap wordt in 2024 met de jongeren en de lokale gemeenschap gestart met het uittekenen van ‘plekken van verbinding’ waar opleidingen gegeven worden, waar verantwoord en leidend burgerschap concreet gemaakt wordt en van waaruit duurzame bedrijven en initiatieven ontstaan en in versterkende interactie met elkaar gaan.

En daar stopt het verhaal niet, want alles komt in beweging. De thema’s waarrond jongvolwassen verbinders zullen ondernemen worden helder en vergen nieuwe structuren en samenwerkingsvormen. Maatschappelijk coöperatief ondernemerschap zal concreet vorm moeten krijgen en gericht zijn op het invullen van de basisnoden van de gemeenschap: voedsel, water, ruimte, onderwijs, veiligheid, plezier, sociale cohesie … Een sociaal experiment met een begin, maar zonder einde!

 

Ontdek Akiiki