De kansen van Corona

“When written in Chinese, the word CRISIS is composed of two characters. One represents danger and the other represents opportunity.”

John F. Kennedy

Het is best lang geleden dat we als mensheid gezamenijk getroffen zijn door een crisis, dat we over ‘we’ praten en daarmee ook echt de hele wereld bedoelen. Hoe cynisch het ook klinkt, de Corona-epidemie heeft mensen opnieuw met elkaar verbonden, over landsgrenzen en continenten heen.

Terwijl de maatregelen ons fysiek uit elkaar houden, groeit onderhuids de verbinding des te sterker. We hebben onze natuur als mens opnieuw ervaren, namelijk verbonden zijn, deel van een groter geheel. Dankzij het gemis, herinneren we ons de waarde van aanraking, van ontmoeting en van samen zijn.

Ook bedrijven die plots hun deuren sloten en mensen naar huis stuurden, voelden meteen het belang van een sterke cohesie in hun teams en tussen het management en teams. Wie daarin vroeger al investeerde, plukte de voorbije weken de vruchten van al die inspanningen. Wie dat nog niet deed, ondervond aan den lijve wat een meerwaarde het zou zijn geweest…

Bij Walk Your Talk kregen we talloze vragen over verbinding houden, versterken of laten ontkiemen in deze bijzondere periode. Elke ondernemer of leidinggevende wil immers op een authentieke, menselijke manier in contact blijven met wat er bij de medewerkers leeft, hoe hij/zij daarin een steun kan zijn en hoe leiderschap en kwetsbaarheid toch hand in hand kunnen gaan.

De organisatie van de toekomst

Een ding is alvast duidelijk geworden: het is niet het gebouw dat collega’s met elkaar verbindt. Maar wat dan wel? Precies die vraag verschaft open-minded leiders inzicht in de mogelijkheden om anders te gaan ondernemen in de toekomst. We zijn als mens gericht op verbondenheid en compassie. Het komt erop aan die bewust te gaan cultiveren, te onderhouden en te beschouwen als levensnoodzakelijk. Want in de strijd tegen angst en virussen is dat het onmisbare tegengif.

Als mensen in staat zijn om waardevolle, eerlijke relaties op te bouwen op zakelijk niveau met hun collega’s en leidinggevenden bijvoorbeeld, dan is die positieve invloed ook merkbaar in hun privéleven. De weken van afzondering waren beduidend minder zwaar voor medewerkers en teams die werkelijk in verbinding stonden met elkaar, die hun hechte band hebben versterkt. Zij beschreven hun welbevinden een stuk positiever en konden blijven bijdragen aan de bedrijfsresultaten, zelfs van thuis uit.

Omgekeerd toont de realiteit ons dat teams, die ook voor COVID-19 toesloeg verdeeld waren en niet op hun volle potentieel werden aangesproken, gehavend uit deze crisis komen. Voor hen zal het veel energie en toewijding vragen om opnieuw aan te knopen bij de motivatie, behoeften en inzet van elk teamlid. De opportuniteit schuilt hier overduidelijk in de moed van de leidinggevenden en het management om de blik naar binnen te keren en te durven kijken naar wat er fundamenteel anders kan en misschien wel moet. Voluit investeren in sterke relaties, eerlijke feedback, vertrouwen en verbinding.

Daarmee hebben we het belangrijkste meteen ook gezegd: alles begint bij de leidinggevenden van de organisatie. Hun leiderschapsstijl heeft een beslissende impact op alle medewerkers individueel en op de teams als geheel. Verdiepen zij zich in facilitatie- en coaching skills vanuit Verbindende Communicatie, dan leiden ze hun teams organisch en rechtstreeks naar meer zelfsturing en maturiteit. Kortom, een leidinggevende bepaalt vanuit zijn/haar eigen pad naar bewustzijn op welke manier het team zich ontwikkelt.

Creatieve wegen naar verbinding

Meer dan ooit is er bij de terugkeer naar de organisatie aandacht nodig voor het psychosociaal welzijn van medewerkers. Hoe voelen ze zich? Hoe gaan ze om met angst om ziek te worden of met andere collega’s samen te werken in één ruimte? Welke emoties brengt dat naar boven? Is verandering moeilijk voor hen en wat kan de organisatie doen om hen te ondersteunen?

Bedrijven die bewust en zorgzaam omspringen met deze fase zullen opnieuw een voorsprong nemen op de rest. Inzetten op leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling maakt voortaan best deel uit van de nieuwe bedrijfscultuur: vertrouwen, veerkracht en wendbaarheid zijn niet overbodig als de Corona-crisis verdwijnt. Meer nog, het zullen eigenschappen worden van de organisaties van de toekomst.

Een gezonde organisatiecultuur in tijden van ziekte

Niet alleen mensen hebben nood aan verbinding, organisaties ook. Het zijn geen op zichzelf staande eilandjes die enkel exporteren. Wel integendeel. Organisaties hebben nood aan voedende input, externe kennis en ervaring, mensen van buitenaf om op complexe vraagstukken een antwoord te bieden.

In die kruisbestuiving spelen leidinggevenden een cruciale rol. Zij verbinden binnen met buiten en buiten met binnen, zelfs over de grenzen van organisaties heen. Het defensief en protectionistisch denken heeft afgedaan. Een gezonde cultuur kan een crisis als Corona het hoofd bieden, kan het hoger doel voor ogen houden en beslissingen nemen die op termijn lonend zijn.

Leiders die hun eigen standpunten durven challengen, die feedback als leerpunt beschouwen en die processen kunnen faciliteren in plaats van sturen, steken met kop en schouders boven de anderen uit. Ze zijn in staat hun organisatie in een netwerk te loodsen en daar volop te geven én te ontvangen. Precies die partnerships voeden de bedrijven die klaar zijn voor vernieuwing, die openstaan voor anders ondernemen.