Cultuur, wat is dat?

Els vertrekt van de definitie van cultuur van managementprofessor Edgar Schein. Volgens hem is organisatiecultuur het geheel aan gemeenschappelijke waarden en overtuigingen van een organisatie, en het daaruit voortvloeiende gedrag. Het gaat dus zowel om principes, ideologie als beleid. 

Cultuur bepaalt ‘hoe de dingen gedaan worden’ in een organisatie, wat belangrijk wordt geacht, maar ook hoe er wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Het zit in de relaties met collega’s en leidinggevenden, met van klanten en andere stakeholders, en met de samenleving.

 

Durf de juiste vragen te stellen

Die cultuur is niet muurvast gelijmd, maar is toch niet zo makkelijk bij te sturen wanneer dat nodig zou zijn. Els legt uit hoe verbindende communicatie er een belangrijke rol in kan spelen. Zoals een van onze klanten het zegt: “Wil je verandering? Creëer dan eerst verbinding”. 

Verbindende communicatie biedt enerzijds inzicht in onze communicatiepatronen en leert anderzijds manieren aan om het anders te doen. Hoe ga ik om met de emoties en reacties van collega’s? Spreken we open en eerlijk met elkaar en kunnen we écht empathisch luisteren? Hoe beïnvloedt mijn leiderschapsstijl de motivatie van mijn medewerkers?

 

Pas je kennis toe in je organisatie

Walk Your Talk helpt graag die vragen te beantwoorden. Want inzicht en bedrevenheid in verbindende communicatie verbeteren de kwaliteit van elke relatie. Het bevordert de samenwerking en draagt bij tot een cultuur van openheid, eerlijkheid en hulpvaardigheid. 

Verbindende communicatie is multi-inzetbaar en wordt na verloop van tijd een manier van leven. Ideeën als empathie, openheid, eigenaarschap en samenwerking komen op de voorgrond. En op die manier kan ook de cultuur van een organisatie positief evolueren. Medewerkers staan open voor elkaars kijk op de zaak, leidinggevenden stellen het welzijn van de medewerkers voorop enz.