Conflicthantering voor beginners

Ben je leidinggevende en voel je dat de spanning in je team of tussen collega’s stijgt? Weet dan dat het probleem negeren geen goed idee is. Dat kan kwalijke gevolgen hebben. Wat kan je dan wel doen? We geven graag een paar vuistregels mee.

 

 • Het is niet jouw taak als leidinggevende om conflicten op te lossen, wel om een veilige context te creëren waarin medewerkers met het conflict aan de slag kunnen. Vaak raken leidinggevenden verkrampt of verlamd omdat ze niet meteen weten hoe ze iets moeten fixen. Die overtuiging loslaten is een eerste belangrijke stap.

 

 • Het is wel jouw taak om duidelijk aan te geven dat je verwacht dat medewerkers met elkaar in gesprek gaan. Soms zal je het gesprek moeten faciliteren. En bij geëscaleerde gesprekken zal je hulp van HR of een externe bemiddelaar moeten inschakelen.

 

 • Coach je medewerkers en bereid met hen het gesprek voor. De voertaal is verbindende communicatie. Wat is er precies gebeurd? Wat zijn de triggers? Hoe voelt een medewerker zich daarbij? Welke onderliggende behoeften zijn er? Welk concreet gedrag zou de medewerker anders/minder/meer willen van zijn collega?

 

 • Er zijn vele modellen voor conflictbemiddeling. Vaak zijn ze gebaseerd op geweldloze communcicatie (= Verbindende Communicatie). VC kijkt naar conflictoplossing vanuit behoeften.  Behoeften zijn universeel, elke mens heeft ze. Het helpt om zo vanuit onze menselijkheid te connecteren.
  • Weet dat achter elke emotie een belangrijke behoefte/waarde schuilt. Het gaat niet om wat je goed of fout doet. Luister naar wat belangrijk is voor de andere. Een oordeel of verwijt is eigenlijk een ongelukkige manier om een behoefte te uiten.
  • Wees dus zeker dat je eerst de onderliggende behoeften van iedereen helder hebt, alvorens je oplossingen (strategieën) gaat zoeken.  Deze oplossingen kunnen resulteren in een concreet verzoek aan de andere om iets anders te doen. Vraag in plaats van te verwijten.

 

 • Coach je medewerkers ook in empathisch luisteren. Help hen in de schoenen van de ander te gaan staan. Hoe zou de ander zich voelen bij de situatie? Wat is voor hem of haar belangrijk? Wat zou je collega jou eventueel willen vragen?

 

 • Volg op of het gesprek effectief heeft plaatsgevonden en volg de eventuele afspraken mee op.

 

 • Laat niet te snel los. Check in de dagen en weken die volgen of de energie tussen de collega’s weer stroomt.

 

 • Laat tegelijk ook de tijd zijn werk doen. Herstel vraagt tijd en aandacht.